Naujos knygos

2013-01-15

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.


Vanautgaerden, Alexandre. Erazme typographe : humanisme et imprimerie au début du XVIe siecle. Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2012. – 632 p.

Studijos autorius atveria mažai nagrinėtą Erazmo Roterdamiečio kaip tipografo biografijos puslapį, atskleidžiantį didžiojo humanisto ypatingą dėmesį knygai kaip materialios kultūros objektui. Susirašinėjimas su spaustuvininkais ir leidėjais parodo, kad Erazmas skrupulingai rūpinosi savo tekstų tipografine pateikimo forma ir suvaidino pagrindinį vaidmenį savo kūrinių leidyboje bei platinime.


Вихнович, В. Л. Иудаизм. Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 2010. – 222 p.

Knyga skirta seniausiai pasaulio monoteistinei religijai – judaizmui. Konceptualiai išdėstyta jos keturių tūkstantmečių istorija, Biblijos ir Talmudo ištakos, pagrindiniai judaizmo principai, tradicijos, papročiai, kalendorinių švenčių forma ir esmė. Pristatomos ir pagrindinės judaizmo kryptys: chasidizmas, kabala, karaizmas, mesianizmas ir kt.


Гicторыя беларускай кнiгi : в двух тамах. Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi.
T. 2 : Кнiжнасць новай Беларусi (XIX–XXI), 2011. – 435 p.

Antroji šio leidinio dalis supažindina su Baltarusijos knygos kultūros istorija nuo Rusijos imperijos laikotarpio iki šių dienų. Leidinyje apžvelgiamas sudėtingas knygos raidos kelias sovietinės ideologijos laikotarpiu, technologiniai, ekonominiai knygos vystymosi aspektai nepriklausomoje Baltarusijoje, dabartinė emigrantų leidybinė veikla ir kt.

Winek, Teresa. „Pan Tadeusz“ Adama Mickiewicza : autografy i edycje. – Toruń–Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 453 p.

Monografijoje nagrinėjamas Adomo Mickevičiaus rankraštinis palikimas, visada kėlęs didelį tyrėjų-archyvistų ir kitų specialistų susidomėjimą. Pono Tado dviejų leidimų (1834 ir 1844) rankraštiniai taisymai ir pastabos parodo, kaip poetas kruopščiai redagavo savo kūrinį, galiausiai išaugusį nuo idiliško meilės pasakojimo iki epinės poemos.

 

Radzmiński, Andrzej. Kobieta w sredniowiecznej Europie. Torun : Wydawmictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2012. – 350 p.

Knyga supažindina su moterų statusu, gyvenimu ir likimu viduramžių Europoje. Atskleidžiamas svarbus jų vaidmuo ekonominėje, intelektinėje, religinėje ir kt. veikloje. Gausiai iliustruotame leidinyje yra įdomios informacijos ir apie moterų vardus bei drabužius.


Бунд : документы и материалы, 1894–1921. Москва : Российская политическая энциклопедия, 2010. – 1358 p.

Istorijos šaltinių rinkinyje pirmą kartą Rusijoje publikuojami 1897 m. Vilniuje įkurtos Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjungos – Bundo, svarbiausi dokumentai: suvažiavimų protokolai, organizacijos lyderių laiškai ir straipsniai, agitacinės literatūros pavyzdžiai ir kt.

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas