Naujos knygos

2013-01-08  

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Aczel, Amir D. Present at the creation : the story of CERN and the Large Hadron Collider. – New York : Crown Publishers, 2010. – 271 p.

Knygoje nušviečiama Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) bei jos pastatyto Didžiojo hadronų greitintuvo (LHC) istorija. Pasakojama apie LHC statymo peripetijas, jame vykdomų eksperimentų projektavimą ir apie jo įtaką fizikos ateičiai. Autorius, žinomas tiksliųjų mokslų populiarintojas, aiškiai ir įdomiai pateikia itin sudėtingą mokslinę medžiagą.

Mexicans American religions : spirituality, activism and culture. – Durham ; London : Duke University Press, 2008. – 443 p.

Šiame straipsnių rinkinyje aptariamos JAV gyvenančių meksikiečių religinės pažiūros. Nagrinėjama, kaip oficiali katalikų konfesija suderinama su mirties kultu, dvasių bei populiariosios kultūros asmenybių garbinimu ir kt.

Colish, Marcia L. Medieval foundations of the Western intellectual tradition, 400–1400. – New Haven ; Longon : Yale University Press, 1998. – 388 p.

Autorė analizuoja Vakarų Europos intelektinės istorijos raidą 400–1400 m. Studijoje bandoma parodyti, kad Vakarų intelektinės tradicijos pagrindai buvo padėti būtent Viduramžiais, o ne Antikos ar Ankstyvosios krikščionybės laikais.

Saramago, José. Journey to Portugal : in pursuit of Portugal‘s history and culture. – San Diego ; New York ; London :  Harcourt, Inc. – 442 p.

Nobelio literatūros premijos laureatas supažindina skaitytoją su savo gimtosios Portugalijos kultūros lobiais, aprašydamas savo šešis mėnesius trukusią kelionę po šalį.

 

Brown, Kate. A biography of no place : from ethnic borderland to Soviet heartland. – Cambridge, Ma. ; London : Harvard University Press, 2004. – 308 p.

Aptariama kruvina dabartinėms Ukrainai ir Baltarusijai priklausančių teritorijų istorija Stalino laikotarpiu.

Fidelis, Malgorzata. Women, communism and industrialization in postwar Poland. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 280 p.

Šioje studijoje parodomas svarbus moterų vaidmuo Lenkijos socialistinės bendruomenės formavime. Pasitelkiami anksčiau neskelbti Lenkijos komunistų partijos bei slaptųjų tarnybų dokumentai.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas