Naujos knygos

2012-12-04  

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.  

 

Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – 288 p.

 

Uršulės Augustyniak (Urszula Augustyniak) redaguotame knygų serijos Fasciculi Historici Novi naujame tome paskelbti mokslinio pažintinio charakterio darbai pagrįsti pirminiais istoriniais šaltiniais: turto inventoriais, testamentais bei korespondencija iš Radvilų archyvų, saugomų Varšuvos centriniame istorinių įrašų archyve. Straipsnius sieja bendra tematika: trijų šimtmečių Radvilų dvarų LDK istorija, jų ūkio ir materialinės kultūros istorijos, kasdienio gyvenimo bei mentaliteto išaukštinimas.

 

 

 

Górski, Karol. Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 289 p.

 

Naujas Mikalojaus Koperniko (Mikołaj Kopernik) biografijos leidimas, kuriame nušviečiamas didžiojo lenkų astronomo, paskelbusio heliocentrinę Saulės sistemos teoriją, matematiko, ekonomisto, Torunės universiteto globėjo gyvenimas, nagrinėjama jo mokslinė ir visuomeninė veikla. Knygos autorius naudojosi istoriniais šaltiniais, todėl ji teisėtai priskiriama prie mokslo istorijos publikacijų.

 

 

 

Łukomski, Grzegorz. Józef Mackiewicz (1902–1985) : intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego. – Warszawa [etc.] : Adiutor, 2011. – 292 p.

 

Juzefas Mackevičius (Józef Mackiewicz) – lenkų konservatyvus rašytojas ir žurnalistas, pagarsėjęs savo kompromisų neturinčia pozicija kovoje su politinėmis ir literatūrinėmis grupėmis. Ši mokslinė studija – tai istorinė analizė, kurioje panaudota archyvinė medžiaga, dokumentai iš Lenkų muziejuje Rapersvile (Rapperswil) saugomo jo asmeninio palikimo. Knyga skirta visiems, besidomintiems šia prieštaringa asmenybe ir to laikotarpio politine problematika.

 

 

 

Mickiewicz daleki i bliski : spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety. – Poznań : Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, 2005. – 216 p.

 

Knyga skirta 150-osioms A. Mickevičiaus mirties metinėms paminėti. Straipsniuose akcentuojamas 1831–1832 m. poeto gyvenimo ir kūrybos laikotarpis, atskleidžiami ne vien poetiniai, bet ir artistiniai jo sugebėjimai, politinės pažiūros.

 

 

 

 

Nowak, Andrzej. Historie politycznych tradycji : Piłsudski, Putin i inni. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2007. – 403 p.

 

Andrius Novakas (Andrzej Nowak) – lenkų istorikas, žurnalistas, sovietologas, humanitarinių mokslų profesorius, Lenkijos ir Rusijos santykių istorijos ekspertas. Pagrindinė jo darbų tema – politinės istorijos ir politinės minties Rytų Europoje XIX–XX a. nagrinėjimas ir vertinimas. Šioje monografijoje autoriaus dėmesys koncentruojamas ties tokiomis politinėmis figūromis kaip Juzefas Pilsudskis (Józef Piłsudski) Lenkijoje ir Rusijos politinio identiteto simbolis Vladimiras Putinas (Vladimir Putin). Šių asmenybių pasirinkimas kalba apie abiejų šalių politines tradicijas, bandymus jas keisti.

 

 

 

Pietrzak, Jerzy. Senat Rzeczypospolitej Polskiej : tradycja i współczesność XV–XXI w. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. – 383 p.

 

Albume parodoma Senato istorijos sintezė nuo jos ištakų iki dabar, glaudus ryšys su Lenkijos valstybės likimu. Knyga suskirstyta į keturis skyrius, imituojančius Lenkijos valstybės istorinių lūžių datas. Albumo tekstas papildytas gausia iliustracine medžiaga, atspindinčia istorijos faktus ir asmenybes, turėjusias didžiausią įtaką Lenkijos Respublikos Senato istorijoje.

 

 

 

Rozstrzelać Polaków : ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937–1938 : dokumenty z centrali. – Warszawa : 3S Media, 2010. – 277 p.

 

Sovietų Sąjungos lenkų žudynės 1937–1938 m. laikotarpiu – tai viena iš didžiausių istorijos spragų. Sprendimai dėl XX a. genocido vykdymo gimė sovietinės valdžios viršūnėse Stalino nurodymu: SSRS buvo nužudyta daugiau kaip šimtas tūkstančių lenkų. Pagal etninius ar politinius kriterijus pasirinktų aukų pagrindinė „kaltė“ buvo jų tautybė. Panaudotų dokumentų dėka kai kurie faktai apie įvykdytus nusikaltimus, nusinešusius šimtus tūkstančių gyvybių, šioje knygoje atskleidžiami pirmą kartą.

 

 

 

 

 

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


 

Užsienio knygų anotacijų archyvas