Naujos knygos

2012-11-19  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

W kręgu muzyki Stanisława Moniuszki : szkice i materiały. – Białystok : Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki, 2004. – 172 p. 

1-ojo S. Moniuškos festivalio organizatoriai (2001 m), paskatinti didelio dėmesio koncertams bei susitikimų S. Moniuškos tematika, jautė poreikį išleisti veikalą, kuris nušviestų Stanislovo Moniuškos (Stanisław Moniuszko) gyvenimą ir kūrybinę veiklą. Gausiai iliustruota knyga pradedama kompozitoriaus gyvenimo ir jo muzikinės kūrybos kalendoriumi. Joje iškeltos įdomios temos, kurios nagrinėjamos paprastai ir suprantamai eiliniam skaitytojui. Pateikiama atskirų kūrybos sričių charakteristika.

Koczwara, Stanisław. Z głębi dziejów polsko–litewskich = Iš Lenkijos–Lietuvos istorijos gelmių. – Wilno ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. – 378 p.

Ši knyga – tai įžvalgos apie Abiejų Tautų istoriją. Apmąstymui iškeliami žmonės, kūrę Lietuvos ir Lenkijos didybę (šv. Stanislovas, šv. Brunonas Kverfurtietis, šv. Jadvyga, Stanislovas Žulkievskis (St. Żółkiewski) ir kt.). Jų įvairiapusė veikla – įkvepiantis pavyzdys dabartinėms kartoms. Autorius nurodo faktus, juos interpretuoja teologinėje plotmėje. Tokiu būdu iš naujo sumezga tą nutrūkusią istorinio, gilaus tradicinio mąstymo giją.

Kotłobułatova, Irina. Lwów na dawnej pocztówce = L'viv on old postcards = L'vìv na davnìj poštìvcì. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, cop. 2006. – 369 p.

Tai nauja, didelį pasisekimą jau turėjusios knygos versija. Lenkų–anglų–ukrainiečių kalbomis išleistame albume pateikiami gražiausi pirmojo leidimo su XIX–XX a. Lvovo vaizdais atvirukai bei 150 dar niekur neskelbtų .

Kowalski, Krzysztof. Europa – mity, modele, symbole. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002. – 295 p.

Ši monografija – tai istorijos ir kultūros esė, Europos institucijų įvaizdžių ir simbolių vadovas. Unikalią ir įdomią knygą papildo oficialūs dokumentai, korespondencija, o taip pat Europos Sąjungos vėliavos bei himno projektų svarstymo eigos aprašymas bei rezultatai.

 

Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. – 326 p.

Knyga yra dabartinės teorijos ir praktikos šiuolaikinio paveldo išsaugojimo Europoje ir pasaulyje konspektas. Tai 2006 m. gegužės mėn. Krokuvoje vykusios tarptautinės konferencijos medžiaga. Pagrindinis šio rinkinio tikslas – nušviesti sudėtingus senųjų istorinių architektūrinių paminklų apsaugos ir išsaugojimo klausimus ir uždavinius, su kuriais susiduriama įžengus į naująjį tūkstantmetį. Konferencijoje išklausyta kvalifikuotų specialistų nuomonė, dialogui pakviesti studentai bei kiti kultūros paveldo išsaugojimu besidomintys asmenys.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


 

Užsienio knygų anotacijų archyvas