Naujos knygos

2012-10-30  

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Der Münzschatz von Beçin. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. – 2 t.

2000 m. atliekant archeologinius kasinėjimo darbus pietvakarių Turkijoje buvo aptiktas didžiausias šioje šalyje XVI–XVII a. sidabrinių monetų lobis. Lobį sudaro apie 50000 islamiškųjų ir 800 Europos šalių monetų, tarp jų rasti ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigai. Dvitomyje pateikta išsami šio unikalaus radinio numizmatinė, archeologinė bei istorinė analizė, aptariami šalių prekybiniai, ekonominiai, kultūriniai ryšiai.

Die Macht der Städte : von der Antike bis zur Gegenwart. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2011. – 780 p.

Knygoje nagrinėjama Europos miestų istorija nuo antikos iki šių dienų: analizuojamos miestų atsiradimo, iškilimo bei sunykimo priežastys, jų raidos sąlygos, akcentuojami miestų plėtrai turintys įtakos veiksniai.

Jonušas, Eduardas. Hund ist auch Mensch : ich, der Sklave meiner Gedanken.Ratingen : Melina, 2000. 136 p.

Eduardas Jonušas – tautodailininkas, Kuršių nerijos senųjų gyventojų kuršių kultūrinio ir dvasinio palikimo gaivintojas ir atkūrėjas – knygoje aprašo savo vaikystės ir jaunystės išgyvenimus, sapnais ir regėjimais atsikartojančius buvusio politinio kalinio pasąmonėje. Leidinys iliustruotas dailininko paveikslais.

Löb, Ladislaus. Geschäfte mit dem Teufel : die Tragödie des Judenretters Rezsö Kasztner.Köln : Böhlau, 2010. 277 p.

Knyga leidžia atidžiau pažvelgti į vieną mažai žinomą holokausto epizodą. Joje pasakojama apie Rudolfą Kastnerį (Rezsö Kasztner), išsiderėjusį ir išpirkusį iš nacių tūkstančius žydų, o vėliau Izraelio apkaltintą bendradarbiavimu su nacionalsocialistais ir nužudytą žydų ekstremistų. Iki šiol R. Kastneris išlieka prieštaringai vertinama asmenybe – vieni gerbia jį kaip didvyrį, kiti niekina kaip išdaviką.

 

Brücke : el nacimiento del expresionismo alemán.Madrid : Museo Thyssen-Bornemsiza, 2005. 399 p.

Albumas supažindina su vokiečių ekspresionizmo pradininkų, žymios dailininkų grupės Tiltas (Die Brücke), veikusios Vokietijoje 1905–1913 m., darbais. Žymiausių šios grupės tapytojų Karlo Šmito-Rotlufo (Karl Schmidt-Rottluff) bei Makso Pechšteino (Max Pechstein) drobėse gausu jų pamėgtos Nidos motyvų.

Kassandra : Visionen des Unheils 1914–1945. – Dresden : Sandstein, 2008. 451 p.  

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Vokietijoje buvo sukurta gausybė meno kūrinių, kuriuose atsispindėjo artėjančių baisių laikų nuojauta. Vokietijos istorijos muziejaus Berlyne parengtame leidinyje galima rasti pagrįstus atsakymus į klausimus, kaip į karo artėjimą, totalitarinės valdžios stiprėjimą, kilusią ekonominę, politinę ir visuomeninę krizę reagavo menininkai, kokiu būdu jie išreiškė savo požiūrį bei nuomonę. Knyga gausiai iliustruota.

Matthias Corvinus und seine Zeit : Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011. 265 p.

Įvairių šalių mokslininkų straipsnių rinkinyje aptariamas Vengrijos karaliaus Motiejaus Korvino (Matthias Corvinus, 1458–1490) valdymo laikotarpis politiniu, diplomatiniu, religiniu bei kultūriniu aspektu, analizuojamas karaliaus ir jo epochos aprašymas senuosiuose vakarų bei rytų šalių šaltiniuose, XIX–XX a. istoriografijoje. 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas