Naujos knygos

2012-10-09   

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.  

 

Łubkowska, Alicja Teresa. Dwie opowieści z Wilnem i Wileńszczyzną w tle. Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2007. 259 p. – (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr. 65.).

 

Knygos pagrindas – autorės tėvo išsaugotos fotografijos, laiškai ir jos atsiminimai. Leidinyje daug vietos skirta Vilniaus Žvėrynui.

 

 

 

 

Wspomnienia o szkołach wileńskich. Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2012. 167 p. – (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr. 75.).

 

Straipsnių rinkinys, kuriame spausdinami atsiminimai apie prieškarinio Vilniaus ir Vilniaus krašto mokyklas, jų istoriją, veiklą bei svarbą.

 

 

 

 

Łoś, Stanisław.Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism. – Kraków : Ośrodek myśli politycznej, 2012. – 410 p.

 

Vroclavo universiteto prof. Motiejaus Maršalo (Maciej Marszał) ir dr. Silvijos Vojtovič (Sylwia Wojtowicz) redaguotoje knygoje pateikti vieno iš žymiausių Antrosios Lenkijos Respublikos problematikos ekspertų St. Losio (Jan Stanisław Łoś) memuarai bei korespondencija, atskleidžiantys Senosios Ukrainos istoriją.

 

 

 

 

Czernianin, Wiktor ; Czernianin, Halina. Wokół „Tygodnika Wileńskiego“, 1815–1822 : studia i szkice. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 229 p.

 

Daug kartų ir įvairiuose kontekstuose: istoriniame, literatūriniame, bibliologiniame, bandyta atkreipti dėmesį į savaitraštį Tygodnik Wileński („Vilniaus savaitraštis“). Ši knyga – tai išsamus, beveik 200 metų lauktas darbas, skirtas grupės filomatų įkurtam leidiniui, kuriame debiutavo ir Adomas Mickevičius.

 

 

 

 

Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 548 p.

 

Monografija apima visus su skaitmeninėmis bibliotekomis susijusius klausimus: jų atsiradimas, istorija, terminologijos, teisinės problemos, darbo procesų jose aprašymas, jų modeliai. Atskirų knygos skyrių parengime dalyvavo ne vien teoretikai, bet ir praktikai, kūrę skaitmenines bibliotekas visoje Lenkijoje.

 

 

 

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas