Naujos knygos

2012-09-28

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Ангелова, Анна ; Петкова, Лилияна. Колекция Славика : редки и ценни издания по славистика от Библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1519–1922). – София : Университетско изд-во „Св. Климент Охридски“, 2005. – 534 p.

Šv. Klemento Ohridskio universiteto biblioteka Bulgarijoje, turinti vertingų ir retų leidinių fondą, šiame darbe pristato išskirtinę vietą užimančią kolekciją „Slavica“, kurią sudaro 1519–1922 m. laikotarpio 862 leidiniai slavų kalbomis. Knygos tikslas – pateikti informaciją apie bibliotekos fonduose saugomus slavistikos raritetus ir palengvinti mokslininkų bei kitų tyrėjų prieigą prie šio kultūrinio paveldo vertybių.

 

 

 

Кром, M. M. Меж Русью и Литвой : пограничные земли в системе русско–литовских отношений конца XV–первой трети XVI в. – Москва : Квадрига, 2010. – 320 p.

 

Knygoje aprašomi XV–XVI a. pasienio karai tarp vienų galingiausių to laikmečio Rytų Europos valstybių – Lietuvos ir Maskvos Didžiųjų Kunigaikštysčių. Ilgamečio konflikto rezultatas buvo tai, kad Okos, Smolensko, Briansko ir kt. kunigaikštystės, iki tol permainingai priklaususios vienai ar kitai pusei, buvo prijungtos prie Rusijos teritorijos. Šis autoriaus darbas yra viena išsamiausių per paskutinius dešimtmečius studijų, skirtų LDK ir Rusijos santykių istorijai.

 

 

 

 

Международный сводный каталог русской книги (1918–1926). – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2002–.
Т. 4 : (Гаагская–Гютман). – 2012. – XXXII, 689 p.

 

 

Tarptautiniame suvestiniame rusiškos knygos kataloge pateikiami duomenys apie knygas, išleistas Rusijos Federacijoje, SSRS ir užsienyje per pirmąjį porevoliucinį dešimtmetį. Šiame daugiatomiame bibliografiniame sąvade atsispindi 919 organizacijų (archyvų, bibliotekų, muziejų ir kt.) fondai iš 40 pasaulio šalių.

 

 

 

 

Papirusy, mumie, złoto : Michał Tyszkiewicz i 150-lecie pierwszych polskich i litewskich wykopalisk w Egipcie. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczny, 2011. – 86 p. 

 

Varšuvos archeologijos muziejaus parodos katalogas „Papirusai, mumijos, auksas: Mykolas Tiškevičius ir 150 metų nuo pirmųjų lenkų ir lietuvių kasinėjimų Egipte“ supažindina su eksponatais, kuriuos Biržų atšakos Tiškevičių giminės atstovas, vienas garsiausių to meto Europos kolekcininkų, parvežė iš kelionės po Egiptą. M. Tiškevičius ne tik pirko ar gavo dovanų įvairių senienų, bet ir pats kasinėjo įvairių šventyklų teritorijose. Grafo dovanotus eksponatus parodai paskolino Lietuvos, Paryžiaus Luvro ir Varšuvos muziejai.

 

 

 

 

Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. – Москва : Наука, 2011. – 503 p. 

 

Knygoje nagrinėjamos viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų amžių Vakarų Europos politinių darinių formos – imperijos ir etnonacionalinės valstybės. Tuo metu pradėjo sklisti modernios valstybės idėjos, kurios atsispindėjo novatoriškoje valstybingumo sampratoje – nuo monarchijos link teisinės respublikos. Įvairių Vakarų Europos regionų politiniai procesai tyrinėjami viduramžių istorijos laikais, remiantis politiniu ir teisiniu Romos imperijos palikimu.

 

 

 

   

 

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas