Naujos knygos

2012-09-18  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Rykała, Andrzej. Mniejszości religijne w Polsce : geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 369 p.   

 

Knygoje politinės geografijos bei religijos istorijos kontekste pristatomos ir nagrinėjamos sudėtingos Lenkijos religinių mažumų problemos, daugiaaspektė jų veikla. Ypatingą dėmesį autorius skiria bendruomenėms, išsaugojusioms religinę tapatybę, pavyzdžiui, karaimams (aprašo senąsias jų gyvenimo vietas, vėlesnių laikų migraciją ir t. t.).

 

 

 

 

Miłosz, Czesław. Człowiek wśród skorpionów : studium o Stanisławie Brzozowskim. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. – 255 p.  

 Tai vienas darbų, kuris po II pasaulinio karo sukėlė naują susidomėjimo Stanislavo Bžozovskio (S. Brzozowski) kūrybine veikla bangą. Knygoje autorius analizuoja tragiško likimo Lenkijos politinio emigranto rašytinį palikimą, filosofiją ir pagrindines diskusijas lenkų romantizmo bei kolektyvinio mentaliteto tema. Nauja redakcija papildyta informatyviu C. Michalskio (C. Michalski) ir S. Sierakovskio (S. Sierakowski) įvadu.

 

 

 

 

Alexandrowicz, Stanisław. Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku = Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae XV–XVIII saeculorum. – Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2012. – 344 p.     

Trečiame knygos leidime – pirmą kartą ji buvo išleista 1971 m. – atkreipiamas dėmesys į naujus senosios lenkų kartografijos atradimus ir LDK žemių istorinius tyrinėjimus. Nuo 1990 m senieji Lenkijos žemėlapiai sulaukė didesnio istorikų dėmesio, pasirodė daug naujų publikacijų. Leidinys iliustruotas 55 spalvotais žemėlapiais bei planais. Knygoje panaudota Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bei Vilniaus universiteto bibliotekų fonduose saugoma rankraštinė bei kartografinė medžiaga.

 

 

 

 

Ninos Karsow vadovaujamos leidyklos „KONTRA“ leidiniai:

Mackiewicz, Józef. Lewa wolna. Londyn : Kontra, 2012. 523 p. 

Šis romanas – tai vienas svarbiausių lenkų literatūros kūrinių apie 1920 m. karinius įvykius.

 

 

 

Mackiewicz, Józef ; Toporska, Barbara. Droga Pani...Londyn : Kontra, 2012. 592 p. 

Tai Juzefo Mackevičiaus bei jo žmonos, bendradarbės ir bendražygės Barbaros Toporskos įvairiuose periodiniuose leidiniuose („Slowo“, „Gazeta codzienna“) spausdintų publicistikos straipsnių rinkinys. Šiame leidime surinkta atnaujinta bei papildyta tekstų, publikuotų emigracinėje spaudoje, bibliografija.

 

 

Toporska, Barbara. Metafizyka na hulajnodze. Londyn : Kontra, 2012. 796 p.

1935–1985 m. skelbti straipsniai, jų bei pokalbių radijo laidose bibliografija. Medžiaga knygai surinkta įvairių šalių bibliotekose

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas