Naujos knygos

2012-09-12

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

The Cambridge history of western textiles. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 2 t.

Tai trijų tūkstančių metų tekstilės gamybos ir vartojimo vakarų pasaulyje istorija. Nuo neatmenamų laikų tekstilė atliko tiek praktines, tiek ir dekoratyvines-simbolines funkcijas, buvo neatsiejama visuomenės ūkinės veiklos dalis. Dvitomyje tyrinėjama visų rūšių tekstilė, įskaitant vilną, šilką, liną, medvilnę bei dirbtinį pluoštą, aiškinami gamybos procesai, techniniai terminai, parodomas jos vaidmuo ir įtaka Vakarų ekonomikai.

 

Книжовни паметници в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, XVI–XX в. – София : Университетско изд-во „Св. Климент Охридски“, 2008. – 239 p.

Albumas skirtas Šv. Klemento Ohridskio universiteto bibliotekos 120-osioms įkūrimo metinėms. Jame pristatomos šios bibliotekos fonduose saugomos vertingiausios XVI–XIX a. knygos: leidiniai klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kalbomis, kartografiniai leidiniai, mokslo darbai, padėję pamatus slavistikai, istorijai, numizmatikai, trakologijai.

 

 

Gleis, Ralph. Anton Romako (1832–1889) : die Entstehung des modernen Historienbildes. – Köln : Böhlau, 2010. – 317 p.

Knygos autorius R. Gleisas (R. Gleis) supažindina su įžymaus XIX a. Austrijos dailininko A. Romako (A. Romako) (1832–1889) kūryba, parodo dailininko indėlį į istorinio paveikslo transformaciją, taip pat pateikia XIX a. Europoje vyravusias istorinio paveikslo pagrindines raidos tendencijas bei naujas perspektyvas.

 

 Nulla historia sine fontibus : Festschrift für Reinhard Härtel zum 65. Geburtstag. – Graz : Leykam, 2010. – 558 p.

Mokslinių straipsnių rinkinyje aptariamos istorinių šaltinių tyrinėjimo problemos, susijusios su jų gausa ir įvairove, jų patikimumu, autentiškumu, interpretacijomis bei iškylančiais netikėtais sunkumais juos analizuojant. Leidinyje daug dėmesio skiriama įvairioms istorijos pagalbinėms disciplinoms: diplomatikai, paleografikai, kodikologijai.

 

 Mit fremden Federn : antike Vogeldarstellungen und ihre Symbolik. – München : Hirmer, 2010. 220 p.

Parodos katalogas supažindina su Šafhauzeno muziejuje saugomais prieškolumbinio laikotarpio Centrinės ir Pietų Amerikos, antikos laikų Viduržemio jūros regiono bei Artimųjų Rytų meno ir kultūros eksponatais, vaizduojančiais paukščius: tai muzikos instrumentai, indai, papuošalai, antspaudai. Leidinyje pateikiami įvairių šalių autorių išsamūs darbai, padedantys atskleisti paukščių vaizdavimo simbolines prasmes senosiose kultūrose.

 

 Segev, Tom. Simon Wiesenthal : die Biographie. – München : Siedler, 2010. – 574 p.

Simono Vyzentalio (Simon Wiesenthal, 1908–2005) biografijoje autorius remiasi naujausia tyrinėjimų medžiaga: laiškais, slaptųjų tarnybų dokumentais, kitais, iki šiol nežinomais šaltiniais. Knygoje puikiai atskleista įvairiapusė Simono Vyzentalio asmenybė, deramai įvertinti jo nuopelnai.

 

 Kammler, Clemens. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989 : Gattungen–Themen–Autoren. – Heidelberg : Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, 2003. – XI, 319 p.

Šiuolaikinės vokiečių literatūros bibliografija apima laikotarpį nuo 1989 iki 2003 metų. Pagrindinė bibliografijos dalis skirta 100 vokiečių kalba rašančių autorių svarbiausiems leidiniams, kitos dalys supažindina su šiuolaikinės vokiečių literatūros žanrais, formomis, tematika.

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas