Naujos knygos

2012-08-06  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

  

Nation und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2012. – 386 p.

 

Straipsnių rinkinyje spausdinamuose moksliniuose darbuose nagrinėjamas kalbos, kaip svarbiausio tautos atributo, vaidmuo, nusakant etninį, kultūrinį-politinį bei tautinį identiškumą. Straipsniai apima XIX a. Šiaurės rytų Europos regioną, dauguma jų skirti lietuvių kalbai: M. Niendorfas (M. Niendorf) išsamiai analizuoja kalbos svarbą lietuvių tautiniam sąjūdžiui, G. Subačius tyrinėja lietuvių kalbos rašybos raidą, G. Hogan-Brun, S. Kessleris (S. Kessler) ir D. Trygve Truslewas Haugas (D. Trygve Truslew Haug) lygina norvegų ir lietuvių kalbos norminimo procesus.

 

 

 

  

Wagendorfer, Martin. Die Handschriften aus der alten Wiener Universitätsbibliothek in der Stiftsbibliothek Seitenstetten. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011. – 126 p.

 

Leidinyje pristatomas X–XVI a. iki šiol netyrinėtų rankraštinių knygų, kadaise priklausiusių senajai Vienos universiteto bibliotekai, katalogas. Šalia svarbiausių kodikologinių duomenų akcentuojama rankraščių turinio ir dokumentų identifikavimo svarba, pateikiama išsami vietovardžių, vardų, pavadinimų bei dalykinė rodyklė, inicijų sąrašas.

 

 

 

  

Stigler, Johanna. Verwandtschaft, Kultur, Religion : Beiträge zur Sozialanthropologie Georgiens. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011. – 183 p.

 

Leidinyje spausdinami žymios sociokultūrinės antropologijos specialistės, Kaukazo etninių grupių tyrinėtojos Johanos Štigler (Johanna Stigler) darbai. Vienuose jų autorė pateikia tikslią kartvelų kalbų giminystės terminų etnografinę empirinę analizę, kituose supažindina su Kaukazo žydų istoriografija. 

 

 

 

  

 Entdeckung Korea! : Schätze aus deutschen Museen. – Seoul : Korea Foundation, 2001. 403 p.

 

Parodos Entdeckung Korea! katalogas supažindina su Vokietijos muziejuose saugomais Korėjos meno ir kultūros eksponatais. Akcentuojamos Korėjos meno tradicijos, įvairovė, atskleidžiama kolekcijų atsiradimo istorija, Vokietijos ir Korėjos kultūriniai bei politiniai santykiai.

 

 

 

  

Rader, Olaf B. Friedrich II : der Sizilianer auf dem Kaiserthron. – München : C. H. Beck, 2011. – 592 p.

 

Imperatoriaus Frydricho II (1194–1250) biografijoje autorius remiasi tiek istoriniais šaltiniais, tiek ir naujausia tyrinėjimų medžiaga. Knygoje puikiai atskleista įvairiapusė imperatoriaus asmenybė: mokslininkas, Neapolio universiteto įkūrėjas, mecenatas, reformatorius, bet tuo pačiu ir žiaurus užkariautojas, ūmios prigimties tironas. Daug dėmesio skiriama Frydricho II valdymo užkulisių analizei, jo religinės ir mokslinės politikos aiškinimui.

 

 

 

 

Thies, Jürgen. Die Symbole der Romanik und das Böse. – Nürtingen : Verlag und Galerie für Kunst und Kunsttherapie, 2007. 2 t.
Bd. 1 : Die Externsteine und die Werke Bernwards in Hildesheim im Fokus. – 328 p.
Bd. 2 : Die romanische Bilderdecke der Kirche St. Martin in Zillis, Graubünden im Fokus. – 388 p.  

Niurtingeno laisvųjų menų akademijos ir Aukštosios menų terapijos mokyklos įkūrėjas, daugybės mokslinių leidinių autorius Jurgenas Tysas (Jürgen Thies) dvitomyje pateikia savo ilgamečio romaninio meno tiriamojo darbo rezultatą. Romaninio stiliaus kūrėjai stengėsi perteikti krikščionišką išganymo teoriją ir krikščionių pasaulėvaizdį, išreikštą simbolių kalba, kuri šiandien sunkiai suprantama. Knygoje išsamiai analizuojami teologiniai ir moraliniai simboliai, aiškinama pamokomoji alegorijų prasmė. Dvitomis gausiai iliustruotas. 

 

 

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas