Naujos knygos

2012-07-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 Diversity in Europe: dilemmas of differential treatment in theory and practice. – London ; New York : Routledge, 2011. – 191 p.

Šiame leidinyje aprašomos įvairių problemų, kurias demokratinėse valstybėse kelia etinių, kultūrinių ir religinių pažiūrų įvairovė, sprendimui naudojamos priemonės. Aptariamos šios įvairovės politinės pasekmės.

 

 Whelan, Daniel J. Indivisible human rights: a history. – Philadelphia ; Oxford : University of Pennsylvania Press. – 269 p.

Knygoje nagrinėjama žmogaus teisių nedalomumo koncepcijos kilmė ir plėtra. Kalbama ir apie dažnus atvejus, kai nedalomumo retorika būdavo naudojama pasiekti konkretiems politiniams tikslams, turintiems mažai bendro su žmogaus teisių gynimu. Remiamasi daugybe originalių, seniai užmirštų, dokumentų.

 

 A perfect moral storm: the ethical tragedy of climate change. – New York : Oxford Unicersity Press, 2011. – 489 p.

Klimato kaita – kone didžiausia dabartinių laikų problema, tačiau žmonija mažai tepadarė, kad užkirstų kelią gręsiančiai katastrofai. Šioje knygoje į mūsų pavojingą neveiklumą pažvelgiama nauju rakursu, traktuojant jį kaip etinį bankrotą. Autorius ragina žmoniją pagaliau suprasti, kad jos elgesys kelia pavojų ne tik būsimoms kartoms, bet ir visai planetos gyvajai gamtai.

 

 The Oxford handbook of economic inequality. – New York : Oxford University Press, 2009. – 736 p.

Knygoje pateikiama naujai permąstyta ekonominės nelygybės analizė, pagrindinį dėmesį atkreipiant į išsivysčiusias šalis. Žymiausių šios srities ekspertų studijos atskleidžia įvairius ekonominės nelygybės aspektus: jos sąryšį su lytimi arba laime, neturtą, didžiausias pajamas, socialines pašalpas ir kt.

 

Davies, Norman. Vanished kingdoms: the rise and fall of states and nations. – New York : Penguin Group (USA) Inc., 2011. – 830 p.

Savo naujausioje knygoje garsus Oksfordo istorikas, kalbėdamas apie penkiolika nebeegzistuojančių Europos valstybių, nuo vestgotų karalystės iki Tarybų Sąjungos, kvestionuoja susiformavusį istorinį požiūrį į valstybių iškilimo ir žlugimo priežastis. Skyriuje apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją pabrėžiamas nelietuviškų teritorijų vaidmuo šios valstybės gyvenime, todėl knyga Lietuvoje vertinama prieštaringai.

 

Радзiвiлы: альбом партрэтаў XVIII–XIX стагоддзяў „Icones Familiae ducalis Radivilianae“. – Miнск : Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўки, 2010. – 522 p.

Radvilų giminės portretų albumas Icones Familiae Ducalis Radivillianae (1758) – unikalus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūros paminklas, kurio tėra išlikę keli egzemplioriai. Šiuo įžymiojo albumo perleidimu Minske pradėta nauja leidinių serija Retenybių enciklopedija (Энцыклапедыя рарытэтаў). Baltarusių, rusų ir anglų kalbomis išleistame in folio formato albume – 165 faksimiliniai portretai bei istorinė apžvalga su iliustracijomis. Vertingą bei retą leidinį Bibliotekai jos šimtmečio proga padovanojo prof. habil. dr. S. Temčinas.

 

 Струков, Д. Альбом рисунков, 1864–1867. – Минск : Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўки, 2011. – 308 p.

Šis leidinys priklauso Minske leidžiamai serijai Retenybių enciklopedija (Энцыклапедыя рарытэтаў). Tai unikalus rusų dailininko D. M. Strukovo piešinių albumas, kuriame pristatoma per 200 piešinių (peizažai, architektūros paminklai bei taikomosios dailės kūriniai), sukurtų 1864–1867 metais dailininko kelionės po Baltarusiją metu. Leidinyje taip pat – D. M. Strukovo kelionės užrašai, šiuolaikinių mokslininkų komentarai. Leidinį Bibliotekai jos šimtmečio proga padovanojo kolegos iš Vilniaus universiteto bibliotekos. 

 

 

 

Anotacijas parengė Ana Venclovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas