Naujos knygos

2012-07-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kochanowski, Jan. Carmina latina. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. 

Ps. 1: Imago phototypica, transcriptio = Poezja łacińska. Cz. 1: Fototypia, transkrypcja. – 844 p.
Ps. 2: Index verborum et formarum = Poezja łacińska. Cz. 2: Indeks wyrazów i form. – 379 p.

Janas Kochanovskis – išskirtinis lenkų Renesanso poetas. Pirmame tome spausdinamos lotyniškų kūrinių visų teksto variantų rankraštinės fotokopijos, greta pateikiamos jų transkripcijos. Antras tomas – abėcėlinė transkribuotų žodžių ir jų formų rodyklė.

 

Jakowenko, Natalia. Historia Ukrainy do 1795 roku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 563 p.  

Įžymi Ukrainos istorikė ir filologė monografijoje nagrinėja Ukrainos istorijos įvykius, atspindinčius bendrą Lenkijos ir Ukrainos praeitį iki 1795 metų. Knygoje aptariamos ukrainiečių tautos bizantiškos, slaviškos, totoriškos ir vikingiškos šaknys, pateikiama politinių, socialinių ir kultūrinių šalies istorijos aspektų interpretacija, nagrinėjama dramatiška Ukrainos kazokų situacija, pristatomas ukrainiečių kalbos formavimosi procesas, pabrėžiama nacionalinės sąmonės svarba, Stačiatikių Bažnyčios reikšmė.

 

Jakubowski, Wojciech ; Solarczyk, Marek. Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku : informatorium historyczne. – Olsztyn ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2011. – 455 p.  

Knygos autoriai viliasi, kad leidinys padės išsiaiškinti konkretų Romos Katalikų Bažnyčios vaidmenį Lenkijos istorijoje, tinkamai interpretuoti šiandieninės patirties klausimus. Publikacija naudinga ne tik istorikams bei politologams, bet ir besidomintiems bažnyčios istorija.

 

Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.388 p.

Rinkinyje pateikti moksliniai straipsniai iš tarptautinio forumo, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui. Jame buvo aptariamas kalbinis ir kultūrinis LDK paveldas. Darbuose apžvelgiama Lietuvos ir Lenkijos praeitis, pateikiamas jos vertinimas ir interpretacija, akcentuojami išlikę šių šalių kultūriniai ir religiniai ryšiai bei pasiektas mokslinio humanistinio paveldo tyrinėjimo progresas.

 

 

Kossecka, Teresa. Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta. – Warszawa : Zamek Królewski, [1999]. – 284 p.

Tai pirma išsami monografija, pristatanti vieną įdomiausių, o tuo pačiu ir mažiausiai išpopuliarintą karališkąjį grafikos darbų, piešinių, iliustracijų ir ikonografinių kūrinių rinkinį. Šio darbo tikslas – atskleisti išskirtinį kolekcijos likimą nuo jos įkūrimo, papasakoti apie buvusius ir dar esamus rezervus. Autorė pabrėžia dokumentinę ir istorinę rinkinio vertę.

 

 

Michałowska, Teresa. Literatura polskiego średniowiecza : leksikon. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 933 p.

Profesorė Teresa Michalowska – viena žymiausių viduramžių lenkų raštijos tyrinėtojų. Šis žinynas – tai naujausias jos daugiamečio darbo rezultatas. Išsami bibliografinė informacija naudinga besidomintiems klasikine literatūra, meno istorija, kultūrologija bei įvairia moksline informacija.

 

Tekst jako kultura, kultura jako tekst = Tekst kak kul'tura, kul'tura kak tekst. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 523 p. 

Lingvistinių tyrinėjimų straipsnių rinkinys. Juose akcentuojamas nacionalinės kultūros bruožų pasireiškimas tekste. Straipsnių autoriai demonstruoja požiūrių, supratimo ir teksto nagrinėjimo įvairiapusiškumą.

 

W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów : studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka w XIV–XVIII wieku. – Głogówek : Muzeum Regionalne ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki, 2008. – 202 p.

Gausiai iliustruota knyga skirta Glogovo koplyčios prie Šv. Baltramiejaus bažnyčios, XVI a. tapusios Opersdorfų mauzoliejumi, bei kitų miesto architektūrinių paminklų istorijai.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas