Naujos knygos

2012-07-02

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Польша и Россия в первой трети XIX века : из истории автономного Королевства Польского 1815–1830. – Москва : Индрик, 2010. – 584 p.

Pirmą kartą Rusijos ir Lenkijos istoriografinėje praktikoje kompleksiškai nagrinėjama Lenkijos Karalystės istorija Rusijos Imperijos sudėtyje 1815–1830 m.: apžvelgiamos pagrindinės ekonominės, socialinės ir politinės raidos tendencijos, fundamentalūs lenkų visuomenės transformacijos procesai. Ypatingas dėmesys skiriamas Karalystės konstitucinei sanklodai, visuomeniniam judėjimui ir konspiracijai. Pristatoma ir to laikmečio lenkų nacionalinės kultūros raida.

 

Филюшкин, А. И. Андрей Михайлович Курбский : просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 624 p.

Andrėjus Michailovičius Kurbskis (1528–1583) – Maskvos kunigaikštystės, vėliau LDK politinis ir karinis veikėjas, pirmos Rusijos istorijoje autobiografijos autorius, politinis emigrantas ir puikus polemistas – išgarsėjo savo laiškais Ivanui Rūsčiajam, kuriuose kritikavo tironiškus caro valdymo metodus. Atskiras knygos skyrius skirtas A. M. Kurbskio paveikslui istorijoje, literatūroje ir mene.

 

Россия в многообразии цивилизаций. – Москва : Весь мир, 2011. – 889 p.

 

Straipsnių rinkinyje apžvelgiama globalizacijos procesų įtaka Rusijos vidaus ir užsienio politikai; pabrėžiama, kad sparčiai besikeičiantis pasaulis reikalauja naujai pažvelgti ir permąstyti Rusijos ekonominę ir politinę strategiją. 

 

Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku. – Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. – 286 p.

 

Knyga supažindina su Poznanės jėzuitų kolegijos istorija ir šios bendruomenės ilgametėmis pastangomis įkurti universitetą. Nors šie ketinimai buvo palaikomi vietinės diduomenės bei Lenkijos karaliaus Zigmanto Vazos, kuris 1611 m. išdavė leidimą įsteigti universitetą, tam ryžtingai pasipriešino Krokuvos universitetas bei popiežiaus aplinka. Poznanės jėzuitų kolegija buvo viena prestižiškiausių mokyklų Abiejų Tautų Respublikoje.

 

Beauvois, Daniel. Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego, 1803–1832. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 824 p.

 

Monografijos autorius, Sorbonos universiteto profesorius, parodo išskirtinį Vilniaus švietimo institucijų vaidmenį esant Lietuvai ir Lenkijai Rusijos imperijos sudėtyje. Ypatingas dėmesys skiriamas Vilniaus universitetui, vieninteliam šio regiono kultūros židiniui, atvėrusiam duris kultūriškai ir kalbiškai įvairialypei auditorijai ir turėjusiam tuometinėse imperijos teritorijoje gyvavusiose aukštosiose mokyklose didžiausią studentų skaičių.

 

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas