Naujos knygos

2012-06-19 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The colour revolutions in the former Soviet republics: successes and failures. – London ; New York : Routledge, 2010. – 248 p.

XXI a. pirmajame dešimtmetyje per buvusią Tarybų Sąjungą praūžė „Spalvotųjų revoliucijų“ banga, smarkiai pakeitusi politinę, kultūrinę ir socialinę situaciją regione. Trijose postsovietinėse respublikose: Gruzijoje, Ukrainoje ir Kirgizijoje buvo nuversti autokratiniai režimai. Knygoje nagrinėjama šių procesų reikšmė postsovietinės erdvės bei viso pasaulio politikai.

 

The Routledge history of Holocaust. – London ; New York : Routledge, 2011. – 516 p.

Žydų civilių genocidas, vykdytas vokiečių valdžios II pasaulinio karo metu, net po 70 metų tebekelia mokslininkams keblius klausimus. Leidinyje, remdamiesi naujausiais tyrinėjimais, žymūs ekspertai bando atsakyti į šiuos klausimus.

 

The Oxford handbook of the economics or religion. – New York : Oxford University Press, 2011. – 400 p.

Žymiausi religijos ekonomikos tyrinėtojai pirmą kartą kartu dalyvauja bendro leidinio rengime. Knygoje pateiktos tarpdalykinės studijos tiek istoriniais, tiek šiuolaikiniais ekonomikos religijos klausimais.

 

Text comparison and digital creativity: the production of presence and meaning in digital text scholarship. – Leiden ; Boston : Brill, 2010. – 296 p.

Skaitmeninių technologijų sklaida filologijoje suteikia mokslininkams naujas teksto analizės galimybes. Šiame leidinyje aptariami įvairūs skaitmeninio teksto analizės klausimai. Kalbama, ar tradicinei teksto interpretacijai būdingi individualumas ir subjektyvumas suderinami su skaitmenine teksto analize.

 

 Latinity and alterity in the early modern period. – Tempe ; Turnhout : ACMRS ; Brepols, 2010. – 304 p.

Šiame apybraižų rinkinyje pristatyti įdomiausi ir subtiliausi XVII–XVIII amžiaus lotynų kalbos tyrinėjimai. Parodoma lotyniškosios kultūros svarba, norint suprasti ankstyvųjų moderniųjų laikų pasaulį. Kalbama ir apie „kitokią“ lotynų kalbą, pvz., moterų ar neeuropiečių raštijoje.

The rhetoric of Cicero in its medieval and early Renaissance commentary tradition. – Leiden ; Boston : Brill, 2011. – 545 p.

Cicerono retorikos teorija darė galingą įtaką viduramžių ir renesanso kultūroms, nors ir atrodė neaktuali to meto visuomenės intelektualiniams ir praktiniams poreikiams. Leidinyje parodoma, kaip šiai antikinei teorijai būdingas lankstumas leido ją pritaikyti krikščioniškosios kultūros tikslams.

 

Petrarch and the textual origins of interpetation. – Leiden ; Boston : Brill, 2007. – 267 p.

Šiame leidinyje aptariami kai kurie F. Petrarkos kūrybos tyrinėjimų aspektai. Siekiama parodyti, kad jo tekstų interpretacija turi būti grindžiama tų tekstų filologine analize.

 

 

Anotacijas parengė Ana Venclovienė 


Užsienio knygų anotacijų archyvas