Naujos knygos

2012-05-15 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012. – 2 d.

Žinynas apima visą 2000 metų žydų istorijos Europoje spektrą. Pirmoji knygos dalis skirta šalims ir regionams, kuriuose žydai gyveno nuo seno ar naujai įsikūrė po pogromų. Autoriai apžvelgia žydų bendruomenių atsiradimą bei formavimąsi, jų santykius su kitatikiais. Antrojoje dalyje išsamiai nagrinėjama žydų religija, kultūra, tradicijos, gyvenimo būdas, aptariamas šeimos vaidmuo bei moters padėtis, o taip pat analizuojamos įvairiausios antisemitizmo apraiškos.

 

Eikonopoiia : digital imaging of ancient textual heritage. Helsinki : Societas scientiarum Fennic, 2011. – 267 p.

Leidinyje spausdinama tarptautinės konferencijos Eikonopoiia : digital imaging of ancient textual heritage, vykusios 2010 m. lapkričio 28–29 d. Helsinkyje, medžiaga. Įvairių šalių mokslininkai savo darbuose nagrinėja rašytinio paveldo skaitmeninimo klausimus: dalijasi savo patirtimi, aptaria iškylančius sunkumus ir jų sprendimo būdus, naujausios technikos ir technologijų galimybes bei jų panaudojimą.

 

Friedrich Alfred Krupp : ein Unternehmer im Kaiserreich. – München : C.H. Beck, 2010. 363 p.

XIX–XX amžių sandūroje Frydrichas Alfredas Krupas (Friedrich Alfred Krupp, 1854–1902) buvo žymiausias ir įtakingiausias Vokietijos pramonininkas bei turtingiausias šios šalies žmogus. Knygos autoriai, remdamiesi naujais šaltiniais, pirmą kartą taip plačiai pasakoja apie įvairiapusį šio neeilinio žmogaus gyvenimą, siekia parodyti jo vaidmens svarbą politikoje ir ekonomikoje, atkreipia dėmesį į jo labdaringą bei mokslinę veiklą.

 

Jäger, Gundula. Die Bildsprache der Edda : Vergangenheits- und Zukunftsgeheimnisse in der nordisch-germanischen Mythologie. – Stuttgart : Urachhaus, 2010. 487 p.

Knygos autorė atskleidžia, kad šiaurės germanų mitologija išlieka svarbi ir šiandien, kad mitologinių dievybių ir herojų darbai bei kančios sutampa su dvasine ir protine žmonių evoliucija. Gilios antroposofinės žinios, kruopšti Vyresniosios ir Jaunesniosios Edos analizė leidžia autorei daryti nepaprastai drąsias išvadas.

 

Fölsing, Albrecht. Albert Einstein : eine Biographie. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. 959 p.

Alberto Einšteino (Albert Einstein, 1879–1955) biografijoje autorius remiasi gausia intensyvių tyrinėjimų Vokietijos, Šveicarijos, JAV, Izraelio archyvuose medžiaga. Knygoje puikiai atskleisti įvairūs šios genialios asmenybės aspektai, deramai įvertinti Alberto Einšteino novatoriški moksliniai darbai, jo politinė, kultūrinė bei visuomeninė veikla.

 

 Murdin, Paul. Die Kartenmacher : der Wettstreit um die Vermessung der Welt. – Mannheim : Artemis&Winkler, 2010. 300 p.

Kembridžo universiteto astronomijos profesorius, daugybės mokslo populiarinamųjų leidinių autorius Polas Murdinas (Paul Murdin) knygoje aprašo pirmuosius Žemės išmatavimo darbus, kuriuos mokslininkai atlikto paprastais, pačių sukonstruotais prietaisais, remdamiesi naujai sugalvotais skaičiavimais, didele asmenine drąsa ir ryžtu. Autorius vaizdžiai pasakoja geografinės ilgumos nulinio meridiano nustatymo istoriją, supažindina su prancūzų mokslininkų ekspedicijomis į atkampiausias pasaulio vietas.

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas