Naujos knygos

2012-04-10

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

A Companion to Second-Century Christian „Heretics“ / edited by A. Marjanen and P. Luomanen. Leiden ; Boston : Brill, 2008. 385 p.

Straipsnių rinkinyje pristatomos mažiau žinomos ankstyvosios krikščionybės grupės: ebionitai, montanistai, markionitai ir kt. Antrajame amžiuje jie turėjo nemažai pasekėjų, bet vėliau buvo primiršti ir minimi tik priešiškai nusiteikusių teologų darbuose. Knygoje pateikiamos žinomiausių „eretikų“ gyvenimo apybraižos, nagrinėjamos jų religinės doktrinos ir svarbiausi darbai.

 

Smith, Kathryn A. Art, identity and Devotion in Fourteenth-Century England : three Women and their Books of Hours. – London ; Toronto : The British Library : University of Toronto Press, 2003. – 364 p. 

Šiame leidinyje pateikiama trijų gausiai iliustruotų, įvairaus turinio bažnytinių valandų knygų studija. Trys rankraštinės knygos priklausė trims skirtingoms Anglijos aristokratų giminėms. Visos šios knygos buvo pagamintos XIV amžiaus pirmoje pusėje ir skirtos konkrečiai giminės atstovei. Valandų knygos buvo naudojamos kaip atgailos, savianalizės, šeimos ar giminės atminimo ir vaikų auklėjimo priemonė. Studijoje aptariama, kaip šiems tikslams pasitarnavo knygų turinys ir apipavidalinimas.

 

Stevenson, Iain. Book makers : British Publishing in the Twentieth Century. – London : The British Library Publishing Division, 2010. – 314 p.

Leidinyje aprašoma XX a. Didžiosios Britanijos knygų leidybos istorija. Pasakojama, kaip leidybos pramonė iš elitinio užsiėmimo tapo pasaulinio masto verslu. Šiame procese svarbų vaidmenį suvaidino profesionalų talentas, verslumas ir gebėjimas kurti vizijas. Knygoje nagrinėjama grožinės, vaikų, mokslinės, techninės bei profesinės literatūros leidybos istorija.

 

Grafton, Anthony. The Culture of Correction in Renaissance Europe. – London : The British Library Publishing, 2011. – 244 p. 

Renesanso Europos spaustuvėse dirbę korektoriai ne tik taisė korektūras, bet ir sudarinėjo turinius, rodykles, kitus teksto priedus, taip pat redaguodavo autorinį tekstą prieš perduodant jį rinkėjams. Šioje knygoje atskleidžiamas aukštos kvalifikacijos XV–XVII a. korektorių darbas, nagrinėjama, iš kur kildavo jų profesinis pašaukimas, aprašomi darbo metodai, santykiai su spaustuvininkais, knygų autoriais bei kolegomis korektoriais.

 

Books for sale : the Advertising and Promotion of Print Since the Fifteenth Century. – New Castle ; London : Oak Knoll Press : The British Library, 2011. – 191 p. 

Šiame rinkinyje pateikiamos spaudinių reklamos bei rinkodaros specialistų, žymių knygos istorikų parašytos apybraižos, kuriose nagrinėjami įvairūs klausimai, susiję su knygų reklamos praktika nuo Renesanso laikų iki šių dienų. Aptariamų temų ratas labai platus: nuo XV a. spausdintų skelbimų, reklamavusių inkunabulus, iki šių dienų interneto rinkodaros.

 

 Boyce, James John. Carmelite Liturgy and Spiritual Identity : the Choir Books of Krakow. – Turnhout : Brepols, 2008. – 524 p. 

Knygoje aptariamos Krokuvos karmelitų liturginės apeigos. Ypatingas dėmesys skiriamas šešioms karmelitų choro knygoms ir jose aprašomoms svarbiausioms liturginėms šventėms. Daroma išvada, kad unikali karmelitų liturginė praktika, išlaikiusi savitumą net po Tridento susirinkimo, labai svarbi šio ordino savimonei. Parodoma liturginės Krokuvos karmelitų praktikos įtaka dvasiniam miesto gyvenimui.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas