Naujos knygos

2012-04-02

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Сас, Петро ; Кіркене, Генуте ; Бумблаускас, Альфредас. Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Европу. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 215 p.    

Tai Lietuvos ir Ukrainos istorikų drauge parengtas gausiai iliustruotas albumas, atskleidžiantis istorinę Chotino mūšio pergalės svarbą. Jungtinė Abiejų Tautų Respublikos ir Zaporožės kazokų kariuomenė, vadovaujama LDK etmono J. K. Chodkevičiaus bei Zaporožės etmono P. Konoševičiaus-Sagaidačno, atrėmė trigubai gausesnių Osmanų imperijos pajėgų puolimą. Leidinyje pateikta išsami istoriografija, nušviestos mūšio aplinkybės ir eiga, aprašoma lietuvių ir ukrainiečių karo vadų reikšmė pergalei bei pirmą kartą išsamiai pristatomos jų biografijos. 

 

Страны Центральной и Восточной Европы – новые члены Европейского Союза : проблемы адаптации. – Москва : Наука, 2010. – 494 p. 

Knygoje nagrinėjami Centrinės ir Rytų Europos šalių integracijos į Europos Sąjungos bendriją etapai, nušviečiami politiniai, ekonominiai, socialiniai naujų narių adaptacijos aspektai. Autoriai analizuoja institucines reformas, gynybinę ES politiką, teisinės sistemos harmonizaciją, ir, remiantis atliktais tyrimais, dėsto savo įžvalgas į ES bendrijos šalių raidos perspektyvas.

 

Хлевнюк, Олег. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – Москва : Российская политическая энциклопедия, 2010. – 478 p.

Remiantis archyviniais dokumentais, leidinyje nagrinėjamas stalininės diktatūros procesas –perėjimas nuo politbiuro „kolektyvinio valdymo“ prie vienvaldės Stalino diktatūros. Didelis dėmesys darbe skiriamas diktatoriaus vaidmeniui formuojant stalinistinę sistemą, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo mechanizmui, priešinimuisi stalininei revoliucijai „iš viršaus“ partijoje ir visuomenėje.

 

Кребель, Ирина. Мифопоэтика Серебряного века : oпыт топологической рефлексии. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. – 591 p.

Sidabrinis amžius – tai laikmetis, kuriame mitopoetinė kalba netelpa į griežtus žanro rėmus: mintis suartina ir vienija skirtingų profesijų, tačiau savo pasaulėjauta artimus žmones. Autorė apmąsto konceptualias Sidabrinio amžiaus mitopoetikos idėjas, kurios atsispindi ne tik profesionalių filosofų studijose, bet skleidžiasi ir dailės, muzikos, poezijos bei šokio kalba.

 

Длуголенский, Яков. Век Анны и Елизаветы : панорама столичной жизни. – Cанкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2009. – 285 p.

Pirmojo Rusijos imperatoriaus Petro I priverstinės reformos, siekiant europiškai modernizuoti Rusijos valstybę, ypač ryškiai ir paradoksaliai pasireiškė tuometinės Rusijos sostinės Sankt Peterburgo gyvenime. Monografijoje atsiveria ištisa galerija spalvingų ir savitų šio miesto gyventojų portretų: spindinčių prabanga ir skurstančių, garsėjančių savo kilniadvasiškumu ir paskendusių nedorybėse; pristatomi įvairių socialinių luomų ir profesijų atstovai – politikai, kariškiai, mokslininkai, menininkai ir kt.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas