Naujos knygos

2012-03-22

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 Hamburger, Jeffrey F. Nuns as Artists : the visual culture of a medieval convent. – Berkeley : University of California Press, 1997. – 318 p.

Šioje knygoje atskleidžiamas iki šiol dar nenagrinėtas moterų vienuolių indėlis į vėlyvųjų viduramžių meno istoriją. Vienuolės kūrė rankraščių miniatiūras, graviūras, įvairius tekstilės ir metalo dirbinius, skirtus savo bei vienuolyno reikmėms.

 

A History of Russian Thought. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 444 p.

Knygoje rašoma apie intelektines ir kultūrines sroves: nacionalizmą, nihilizmą ir religinį atgimimą. Taip pat aptariama Vakarų ir Rytų samprata, požiūris į kapitalizmą bei gamtos mokslus, nagrinėjama žodžio „narod“ reikšmė rusams.

 

Cavanagh, Clare. Lyric Poetry and Modern Politics : Russia, Poland, and the West. – New Haven : Yale University Press, 2009. – 332 p.

Autorė tyrinėja poezijos, valstybės gyvenimo ir tautinės tapatybės sankirtą Lenkijoje ir Rusijoje nuo 1917 metų iki šių dienų. Šioje lyginamojoje moderniosios poezijos studijoje nagrinėjama poetų, buvusių Rytų ir Vakarų „geležinės“ uždangos pusėse, kūryba.

 

 

Christian, David. Maps of Time : an introduction to big history. – Berkeley : University of California Press, 2005. – 642 p.

Istorijos profesorius sujungia gamtos ir žmonijos istoriją į suprantamą ir išsamų pasakojimą, mėgindamas išsiaiškinti realybės visumos sampratą. Didžiosios istorijos autorius analizuoja žmonijos patyrimus įvairių įvykių kontekste.

 

The Art of War in World History : from Antiquity to the Nuclear Age / Edited by  Gérard Chaliand. – Berkeley : University of California Press, 1994. – 1072 p.

Šios antologijos sudarytojas, tarptautinio masto strategijos specialistas surinko įžymių istorinių asmenybių rašinius karo strategijos tema nuo Antikos laikų iki šių dienų. Knygoje parodoma kovų svarba tarp klajoklių ir sėslių tautų, konfliktai tarp krikščionybės ir islamo, aiškinami karo organizavimo būdai ir strategijos samprata.

 

Companion to Medieval & Renaissance Music. – Berkeley : University of California Press, 1997. – 428 p.

Knygoje visiškai naujai pateikiama Europos muzikos apžvalga nuo Kristaus eros pradžios iki 1600 metų. Tarptautiniu mastu žinomi muzikos specialistai ir atlikėjai rašo apie muzikos teoriją, turinį, istoriją ir muzikantus, atskleidžia muzikos stilių perspektyvas, tyrinėjimų šaltinius ir atlikimo būdus Viduramžių ir Renesanso laikotarpiais.

 

A Litmus Test Case of Modernity : examining modern sensibilities and the public domain in the Baltic States at the turn of the century. – Bern : Peter Lang, 2010. – 314 p.

Straipsnių autoriai nagrinėja gilius ir intensyvius socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius Baltijos šalyse. Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių istorinis šuolis iš Sovietų Sąjungos į Europos Sąjungą buvo lydimas dramatiškos kovos už teisę grįžti į politinį pasaulio žemėlapį.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas