Naujos knygos

2012-02-27

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Krajewski, Józef. Wojenne dzieje Wilna 1939–1945 : losy Polaków, sensacje, zagadki. Warszawa : Bellona, 2011. 271 p.

Knygoje aprašomi kariniai Armijos Krajovos bei partizanų veiksmai okupuotame Vilniuje. Leidinyje daug įvykių nuotraukų.

 

Pamiętnik Wileński. Londyn : Polska Fundacja Kulturalna ; Łomianki : LTW, 2010. 402 p. 

Tai kolektyvinis darbas, kurio atsiradimą inicijavo ir rėmė daugiau nei dvidešimties privačių asmenų grupė. Jis apima prisiminimus, literatūrines apybraižas, informaciją apie istorinę bei etnografinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitį. Išskirtinis dėmesys skiriamas jos sostinei Vilniui.

 

Reformacija w Dawnej Rzeczypospolitej i jej Europejskie konteksty. Postulaty badawcze. – Warszawa : IBI AL i Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2010. – 229 p.  

Pirmajame serijos Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kruopščiai autorių parengtame tome spausdinamos Lenkijoje ir už jos ribų atliktų mokslinių tyrimų apžvalgos. Straipsniai – lenkų arba anglų kalbomis.  

 

 

Pasierski, Emil. Miłosz i Putrament : żywoty równoległe. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. 366 p.   

Knygos autorius nagrinėja dviejų rašytojų ir asmenybių santykius (dažniausiai antagonistinius), trunkančius nuo studentiškų laikų Vilniuje iki senatvės. Jie ne tik įdomūs, bet gali būti vertingi, bandant suprasti ginčą tarp liberalios ir totalitarinės ideologijos, tarp demokratinio požiūrio ir diktatūros XX a.

Fiut, Aleksander. Z Miłoszem. Sejny : Pogranicze, 2011. 354 p. 

Leidinyje rašoma apie Č. Milošą kaip apie puikų poetą su žmogiškomis vidinėmis dilemomis, meno ekspertą, viešą ir privatų asmenį. Čia surinkti amžininkų bei draugų atsiminimai apie šią iškilią asmenybę, interviu su jais, o taip pat ir jį kritikuojančiųjų vertinimai. Knyga iliustruota nuotraukomis iš Č. Milošo gyvenimo.

 

Buchowski, Stanisław. Konflikt polsko–litewski o Ziemię Sejneńsko–Suwalską w latach 1918–1920. Sejny : Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2009. – 184 p. 

Autorius mėgina išsiaiškinti 1918–1920 m. istorines Seinų–Suvalkų žemių konflikto priežastis, tolimesnę eigą, pateikia savo interpretacijas šia skirtingai traktuojama tema. Leidinyje pateikta daug nuotraukų.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė