Naujos knygos

2012-02-13

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Мотульский, Р. С. Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси. – Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. – Ч. 1 : IX–начало XX в. – 254 p.

Pirmoji šio leidinio dalis supažindina su Baltarusijos bibliotekų ir knygos istorija bendrame Europos kultūros kontekste ir apima laikotarpį nuo IX a. iki XX a. pr. Knygoje aprašomas bibliotekų atsiradimas ir raida Baltarusijos teritorijoje (IX–XIII a.) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XIII a. antroji pusė–1569 m.), Abiejų Tautų Respublikos (1569 m.–XVIII a.) ir Rusijos imperijos (XVIII a. pabaiga–1917 m.) laikotarpiais. Leidinyje daug iliustracijų, kiekvienas skyrius pradedamas aprašomojo laikotarpio žemėlapiu.

Культура Беларусі : энцыклапедыя. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Б–Г. – 543 p.

Tai 2-asis Baltarusijos kultūros enciklopedijos tomas. Straipsniuose, pateiktuose pagal abėcėlę, atsispindi nacionalinė kultūra bei liaudies kūryba įvairiais istorijos etapais.

Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII стст. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 901 p.

Knyga XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės slaviškoji poezija supažindina su kūriniais, rašytais ar spausdintais LDK teritorijoje senąja baltarusių bei lenkų kalbomis ir reprezentuojančiais baltarusių, lietuvių, lenkų ir ukrainiečių bendro kultūrinio paveldo aukščiausius pasiekimus. Pirmą kartą Baltarusijos leidybinėje praktikoje knygoje spausdinamas lenkiškai rašytas paveldas bei vertimai į šiuolaikinę baltarusių kalbą.

Медведев, А. М. Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневековье. – Минск : Беларуская навука, 2011. – 349 р.

Monografijoje išsamiai išnagrinėti etnokultūriniai procesai Nemuno aukštupyje geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais, materialinės kultūros vystymasis (gyvenvietės, radiniai, laidojimo paminklai ir kt.), genčių, suformavusių dabartines lietuvių, latvių, lenkų, baltarusių tautas, etnogenezė. Ištyrinėta, interpretuota ir susisteminta tūkstančiai šio regiono artefaktų.

Гайдук, Г. В. Доклассическое естествознание Восточной Европы конца XV–середины XVIII веков. – Минск : ФУАинформ, 2010. – 416 p.

Knygos autorius, remdamasis iki šiol mažai tyrinėtais dokumentais, aptiktais įvairiose bibliotekose ir archyvuose, pabandė susisteminti ikiklasikines Rytų Europos mąstytojų žinias apie mus supantį pasaulį ir save. Leidinyje atsispindi kosmologija, astronomija, astrologija medicina, klimatologija ir kt. mokslai.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė