Naujos knygos

2012-01-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Bałtowie i ich sąsiedzi : Marian Kaczyński in memoriam. Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009. – 820 p.  

Ši knyga – 2-asis serijos „Seminarium Bałtyjskie“ tomas. Čia spausdinami archeologų (tarp jų ir Lietuvos) straipsniai, kuriuose nagrinėjama įvairių epochų Baltijos šalių archeologijos istorija,  tarptautiniai santykiai.

 

 

Czeska bibliografia Adama Mickiewicza, 1826–1960. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. 222 p. 

Ši bibliografija – kolektyvinis Čekijos ir Lenkijos slavistų darbas. Ji supažindina su istoriniais ir literatūriniais abiejų šalių autorių darbais A. Mickevičiaus tema, išsamiai nagrinėja jo kūrinių vertimus į čekų kalbą.

 

 

 

Gdańsk i okolice : album widoków (XVI–XVIII wiek) = Danzing und die Umgebung : Aussichten-Album (16.–18.Jahrhundert) = Gdańsk city and environs : an album of views (16th–18th century). Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2010. 215 p.

Albume pristatomos XVI–XVIII a. Gdansko ir jo apylinkių vaizdų reprodukcijos, kartografinė medžiaga. Originalai saugomi Gdansko MA bibliotekoje. Tai dešimtasis serijos „Lenkijos kultūros ir literatūros lobiai“ leidinys. Kiekviena knyga numeruota (šios nr. 000896).

 

 

 

Miłosz, Czesław. Wilno = Vilnius.Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2011. 127 p. 

Jubiliejinis Česlovo Milošo eilėraščių apie Vilnių leidinys, skirtas šimtosioms poeto gimimo metinėms. Spausdinami eilėraščiai lenkų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Gausu fotografijų. Knyga išleista 1000 ranka numeruotų egzempliorių tiražu  (šio egz. nr. 228).

 

Pirecki, Piotr. Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku : zarys monograficzny. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 315 p. 

Monografija užpildo svarbią mokslinių senosios lenkiškos dramos tyrimų spragą. Tai yra pirmas bandymas įvertinti  šio XVI–XVII a. literatūros žanro problemas.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė