Naujos knygos

2012-01-23

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst. –  Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. – 539 p.

Leidinyje nagrinėjamos 600–1500 m. laikotarpio Bizantijos epigramos, užrašytos ant ikonų, metalo, dramblio kaulo, medžio bei tekstilės dirbinių. Didelis dėmesys skiriamas autoriams, metrikai ir prozodikai, kalbai, paleografinėms problemoms.

 

Künstler in der Irre. – Heidelberg : Wunderhorn, 2008. – 240 p.

Knyga supažindina su Vokietijos Heidelbergo universiteto psichiatrijos klinikos Prinzhorno muziejuje saugomais profesionalių skulptorių, tapytojų ir grafikų darbais. Šių menininkų laukė puiki karjera, tačiau viskas žlugo, kai dėl patirtų dvasinių traumų jie išprotėjo ir atsidūrė psichiatrijos klinikose. Ilgą laiką jų darbai buvo pamiršti ir neprieinami.

 

Messel : Schätze der Urzeit. – Darmstadt : WBG, 2011. 159 p.

Šioje knygoje žymūs gamtotyrininkai ir paleontologai pasakoja apie priešistorinių laikų organinį pasaulį, remdamiesi Meselio karjere rastomis fosilijomis. Rastų eksponatų gausa, įvairovė ir puiki kokybė suteikia galimybę gauti tikslių duomenų apie surastų gyvūnų amžių, anatomiją bei gyvenimo būdą.

 

Die Lust und Pracht Italiens : Hanauer Künstler sehen Italien (18.–20. Jahrhundert). – Hanau : Cocon, 2011. 248 p.

Ši gausiai iliustruota knyga supažindina su Hanau dailės akademijos XVIII a. pabaigos–XXI a. menininkų darbais, atspindinčiais Italijos didybę ir grožį. Leidinyje taip pat pateikiamos ir šių dailininkų biografijos.

Ammerer, Gerhard. Das Ende für Schwert und Galgen? : legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im ordentlichen Verfahren unter Joseph II. (1781–1787). – Innsbruck : Studienverlag, 2010. 633 p.

Ši studija – tai pirmasis bandymas rekonstruoti 1787 metų imperatoriaus Juozapo II-ojo naujo baudžiamosios teisės rinkinio įstatymų leidybos procesus bei šių įstatymų teisminį taikymą. Juozapo II-ojo teisynas, pakeitęs iki tol galiojusį „Constitutio Criminalis Theresiana“, laikomas „Apšviestojo absoliutizmo“ epochos teisės paminklu, kuris panaikino mirties bausmę, kankinimus, raganų teismus.

Małłek, Janusz. Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert : Bestandsaufnahme und Perspektiven. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. 575 p.

Knygoje spausdinami profesoriaus Janušo Maleko (Janusz Mallek) straipsniai, skirti XV–XVIII a. Lenkijos ir lenkiškosios Prūsijos istorijai. Leidinyje gvildenami politikos, religijos, kultūros bei visuomenės klausimai.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė