Naujos knygos

2012-01-16

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Goliński, Zbigniew. Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego. T. 1, 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa pryjaciół nauk, 2011. – 1173 p.  

I. Krasickis – poetas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas, enciklopedistas, Varmijos vyskupas ir Gniezno arkivyskupas. Šiame dvitomyje pateikti šaltiniai ir preciziškai objektyvus komentaras nukreipia į dar nenagrinėtas I. Krasickio biografijos ir kūrybos sritis.

 

Malinowski, Leszek Jan. Szkice o kulturze wileńskiej. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2011. – 219 p.  

L. J. Malinovskis gimė ir ilgą laiką gyveno Vilniuje. Vėliau, gyvendamas Lenkijoje, jis aktyviai dalyvavo Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos veikloje, redagavo žurnalą „Wileńskie Rozmaitości“. Ši knyga – Vilniaus kraštui skirtų autoriaus darbų rinkinys. Leidinys užbaigiamas jo paskutiniu pokalbiu su T. Tomaševskiu.

 

Omilanowska, Małgorzata. Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Sopot : Muzeum Sopotu, 2011. – 405 p.  

Ši gausiai iliustruota knyga – tai pirmas bandymas supažindinti Lenkijos skaitytojus su Tiškevičiaus laikų Palanga, viena žymiausių Lietuvos poilsio, sveikatingumo ir kultūrinio gyvenimo vietų. Knygoje analizuojama ne vien miesto architektūra ir urbanistika, bet ir įvairių kultūros institucijų veikla.

 

Narody i polityka : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 383 p.  

Šiame straipsnių rinkinyje ypatingas dėmesys skiriamas XIX a. pabaigos–XX a. pirmos pusės Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir tautų likimams. Remiantis prof. J. Tomaševskio erudicija ir patirtimi, knygoje nagrinėjamos sudėtingos ir jautrios temos.

Żyd polski – żołnierz polski = Polish Jew – Polish soldier (1939–1945). – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2010. – 159 p.

Šioje esė aprašomi Antrojo pasaulinio karo metu pogrindyje buvusių ir lenkų kariuomenės gretose kovojusių žydų likimai. Vienu iš tokių buvo dr. J. Bussgangas, kuris išvertė knygą į anglų kalbą ir išleido kartu su originalia jos versija.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė