Naujos knygos

2012-01-03

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Powszechna Encyklopedia Filozofii. – Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. T. 1–10. – 2000–2009. 

Tai pirmoji lenkiška Visuotinė filosofijos enciklopedija, sudaryta abėcėlės tvarka pagal svarbiausių visų laikų filosofinių krypčių ir mokyklų reikšminius žodžius, pagrindinius teiginius, turėjusius įtakos žmonijos minties raidai. Taip pat pristatomos įžymiausių atstovų biografijos bei jų veikalai.

 

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века. – Минск : Харвест, 2010. – 544 p.

Knygoje nagrinėjama baltarusių tautos kilmė, dėstomos dvi skirtingos šios teorijos koncepcijos: tradicinės teorijos pasekėjų, pagal kuriuos baltarusių protėviai buvo slavai, ir kitos koncepcijos šalininkų, įrodinėjančių, kad tai buvo baltų gentys, viduramžiais priėmusios slavų gramatiką ir krikščionybę. Atsižvelgiant į šį kontekstą, nagrinėjama ir baltarusių kalbos kilmės problema.

 

Кавалёў, Сяргей. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу.Мінск : Кнігазбор, 2010. – 375 p.

Monografijoje atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso epochos daugiakalbio poetinio paveldo įvairovė. Autorius, remdamasis savo ankstesnėmis publikacijomis bei naujomis įžvalgomis, nagrinėja poetinio žanro vystymosi istoriją XVI–XVII a.

  Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of tne Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XV–XVI века. – Минск : Беларуская наука, 2010. – 175 p.

Šiame kataloge chronologine tvarka pateikiami bei išsamiai aprašomi pirmieji 27 leidiniai (XV–XVI a.) iš Nesvyžiaus ordinacijos kunigaikščių Radvilų knygų kolekcijos, saugomos Baltarusijos centrinėje mokslinėje J. Kolaso bibliotekoje. Įvadinis straipsnis supažindina su kunigaikščių Radvilų bibliotekos susikūrimo, plėtros ir likimo istorija.

Лашкевіч, Сяргей. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – 125 p. 

Tai vienas pirmųjų Baltarusijos istoriografijos bandymų tyrinėti LDK diplomatinę veiklą po Liublino unijos. Leidinyje analizuojamas LDK diplomatinės veiklos teisinis reguliavimas, nušviečiamas tokios veiklos suaktyvėjimas Abiejų Tautų Respublikoje, LDK ir Maskvos valstybės federacijos projektų kūrimas.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė