Naujos knygos

2011-12-06

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Fragmente : der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 260 p.

Austrijos mokslų akademijos Viduramžių tyrimų centro tarptautinio simpoziumo, vykusio 2009 m. kovo 19–21 d. Vienoje, medžiaga supažindina su viduramžių fragmentinių šaltinių tyrimo problemomis: fragmentų suradimu, jų analize bei interpretacija. Leidinyje išsamiai aiškinama ir pati fragmento sąvoka.

 

Brucher, Günter. Geschichte der venezianischen Malerei. Bd. 2 : Von Giovanni Bellini zu Vittore Carpaccio. Wien : Böhlau, 2010. 459 p.

Venecijos dailės istorijos antrasis tomas apima laikotarpį nuo XV a. vidurio iki 1520 m. Svarbiausią vietą užima Džiovanis Belinis (Giovanni Bellini, 1430–1516), kurio kūryba buvo ypač reikšminga formuojant tuometinius Venecijos mokyklos tapybos principus. Knygoje nemažai dėmesio skirta ir Džovanio brolio Džentilės (Gentile Bellini, 1429–1507) tapytiems portretams bei savito stiliaus menininko Vitorės Karpačio (Vittore Carpaccio, 1465–1525) darbams.

 

 

Mania, Hubert. Gauß : eine Biographie. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 2009. 366 p.

Tai puikiai parašyta genialaus vokiečių mokslininko Johano Karlo Frydricho Gauso (Johann Carl Friedrich Gauß, 1777–1855) biografija. Gyvendamas didžiųjų perversmų laikotarpiu, J. K. F. Gausas laikėsi nuošaliai nuo politinių įvykių. Jis savo darbais iš pagrindų keitė mokslo pasaulį.

 

Die Bildhauer August Gaul und Fritz Klimsch.Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2010. 295 p.

Ši gausiai iliustruota knyga supažindina su dviejų žymiausių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Vokietijos skulptorių Augusto Gaulio (August Gaul, 1869–1921) ir Frico Klimšo (Fritz Klimsch, 1870–1960) darbais ir gyvenimu.

Österreichische Archive unter dem Hakenkreuz. – Wien : Studienverlag, 2010. 738 p.

Šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pirmą kartą nagrinėjama Austrijos archyvų istorija nacionalsocializmo laikotarpiu. Išsamių tyrimų medžiaga suteikia naujų žinių tiek apie Vienos centrinius archyvus, tiek ir apie federalinių žemių bei bažnytinius archyvus.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė