Naujos knygos

2011-11-25

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Giedroyć, Michał. Na krawędzi krateru : wspomnienia. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 437 p.  

Savo giminės istorija domisi ir jau ne vieną dešimtmetį ją profesionaliai tyrinėja Oksforde gyvenantis Mykolas Giedraitis (Michał Giedroyć). Tai anglų kalba parašyti ir į lenkų kalbą išversti atsiminimai apie savo ir šeimos nelengvo, bet intensyvaus ir turiningo gyvenimo vingius. Knygoje daug dėmesio skiriama Antrajam pasauliniam karui, taip pat tarpukario laikotarpiui, kartais nukrypstama net į XXI amžių.

 

Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – 521 p. 

Ši pirmoji serijos „Pagalbiniai istorijos mokslai“ monografija tai išsamus įvadas į socialinius ir demografinius tyrinėjimus, naudingas studentams, mokslininkams, besigilinantiems į šios temos studijas.

 

Łatyszonek, Oleg. Od Rusinów Białych do Białorusinów : u źródeł białoruskiej idei narodowej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – 388 p. 

Knygoje autorius nagrinėja XIII a. vidurio – XVIII a. pabaigos baltarusių tautos istoriją, jos sąsajas su Lietuva, apžvelgia tai patvirtinančius istorinius šaltinius. Rašydamas knygą jis rėmėsi senaisiais spaudiniais, istorine-geografine moksline literatūra, archyviniais dokumentais.

 

Metryka litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego : województwo smoleńskie 1650 r. / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Stanisław Dumin i Andrzej Rachuba. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009.– 237 p. 

Šis „Lietuvos metrikos“ tomas išskirtinis tuo, kad jame randame vienintelį 1650 m. Mokesčių registro dokumentą („abjurata“), patvirtinantį trumpalaikį Smolensko vaivadijos priklausymą LDK. 

Metryka litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego : województwo mścisławskie 1667 r. / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; opracowal Andrzej Rachuba. – Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historii PAN, 2008. – 95 p. 

Šiame „Lietuvos metrikos“ tome pateikiami 1667 m. Mstislavo vaivadijos Mokesčių registro dokumentai, kuriuose gausu informacijos apie mokesčių dydžius, nurodomos savininkų pavardės, jų turimas turtas.

Metryka litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego : Księstwo Żmudzkie 1690 r. / oprac. Grzegorz Błaszczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2009. – 318 p.  

Šiame „Lietuvos metrikos“ tome spausdinamas beveik visų Žemaitijos bajorų sąrašas, kuriame nurodoma jų gyvenamoji vieta ir pareigos, o kartais ir duomenys apie šeimyninius ryšius. Daug kilmingų žemaičių liko neįtraukti į jų herbų patvirtinimo dokumentus. Dėl šios priežasties knyga yra vertingas genealoginių, demografinių ir socialinių Žemaitijos tyrimų šaltinis.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė