Naujos knygos

2011-11-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Perceptions of Horace : a roman poet and his readers. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 366 p.

Romėnų poetas Horacijus savo darbuose atskleidžia daug, kartais prieštaringų, charakterių: čia rasime ir pareigingą sūnų, ir patyrusį meilužį, ir poetą laureatą, ir kandų satyriką, ir saikingą moralistą. Šioje knygoje įvairių šalių mokslininkai nagrinėja Horacijaus poeziją, rašo apie jos vėlesnį atspindį literatūroje, mene ir moksle nuo Antikos iki šių dienų.

 

Women in Power in Post-Communist Parliaments. – Washington :  Woodrow Wilson Center Press, 2009. – 292 p.

Autoriai rašo apie šešių šalių – Čekijos, Rytų Vokietijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Rusijos – moterų politikių gyvenimą ir darbą. Jos turėjo politinę valdžią Europoje postkomunistiniu laikotarpiu, aktyviai dalyvavo politiniame gyvenime. Taip pat pateikiami anksčiau neskelbti „moterų valdžioje“ interviu ir pareiškimai.

 

Lee-Wright, Peter. The Documentary Handbook. – London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2010. – 422 p.

30 metų darbo patirtį turintis dokumentinių filmų kūrėjas ir šios knygos autorius supažindina su dokumentinio filmo kūrimo menu kine ir televizijoje, o taip pat su jo metamorfoze į kitas formas TV programose ir naujojoje žiniasklaidoje.

The Book of Kings : sources, composition, historiography and reception. – Leiden : BRILL, 2010. – 710 p.

Karalių knygos – tai Senojo Testamento knygos, kuriose aprašyta Izraelio istorija nuo karaliaus Dovydo mirties, karalystės padalijimo po karaliaus Saliamono mirties iki babiloniečių įsiveržimo į Jeruzalę bei šventyklos sugriovimo. Šiame leidinyje įvairių sričių mokslininkai pateikia plataus spektro analizę. Daug dėmesio skiriama Karalių knygų atsiradimo šaltiniams, istorinėms asmenybėms bei tautoms.

Hill, Steven. Europe‘s Promise : why the European way is the best hope in an insecure age. – Berkeley : University of California Press, 2010. – 473 p.

Knygos autorius įtikinamai argumentuoja, kad Europa tapo dinamiška, transformacine jėga pasaulyje, sėkmės modeliu, metusiu iššūkį pasaulinėms ekonomikos bei klimato krizėms ir naujiems geopolitiniams prieštaravimams. Tuo metu, kai Amerika ir Kinija tarpusavyje kovoja dėl naftos ir mineralų, Europa kuria taisykles, kaip moderni visuomenė turėtų pasiekti ekonominį stabilumą, apsaugoti aplinką ir išlaikyti saugumą pasaulyje.

Bethencourt, Francisco. The Inquisition : a global history, 1478–1834. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 491 p.

Inkvizicija buvo ypatingas teisminis tardymo organas, kuris per savo 600 egzistavimo metų nubaudė 300 000 žmonių mirties bausme ir daugiau nei 1,5 milijono apkaltino. Autorius nagrinėja inkvizicijos veiklą Ispanijoje, Portugalijoje ir kitose Iberijos pusiasalio šalyse.

Boolgar, R. R. The Classical Heritage and its beneficiaries. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004. – 592 p.

Pirmą kartą šis leidinys buvo išleistas 1954 m. ir tapo klasikiniu įvadu į kultūrinę ir intelektualinę istoriją nuo Karolingų laikų iki Renesanso pabaigos. Pagrindinis autoriaus tikslas yra parodyti švietimo modifikaciją, atskleidžiant pagrindinius pasikeitimus teisės moksle, filosofijoje, medicinoje ir literatūroje.  

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė