Naujos knygos

2011-10-24

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kostolany, André. Die Kunst über Geld nachzudenken.  –  München : Econ2000. -  237 p.

Andrė Kostolanis (André Kostolany), garsus biržos operacijų meistras, finansininkas, investuotojas, savo paskutinėje knygoje atskleidžia XXI amžiaus biržos permainas ir nepalankią vystymosi eigą, rizikos faktorius ir galimybes laimėti. Autorius dalijasi savo įžvalgumu, ilgamete sėkminga patirtimi, požiūriu į pinigus,  į biržos pasaulį ir jos įstatymus. Dauguma šioje knygoje išsakytų minčių finansų pasaulyje tapo populiariomis sentencijomis. 

 

Revolution in Nordosteuropa. –    Wiesbaden : Harrassowitz, 2011.   215 p.

Šiame straipsnių rinkinyje įvairių šalių istorikai nagrinėja XIX–XX a. revoliucijas, sukilimus, perversmus, pakeitusius Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos istorijos eigą  bei visuomenės sluoksnių struktūras. Keletas darbų skirti Rusijos ir Vokietijos revoliucinei istorijai, turėjusiai didžiulį poveikį Šiaurės rytų Europos regiono raidai. Knygoje yra ir lietuvių istoriko Tomo Balkelio straipsnis: In search of the people: the Lithuanian intelligentsia and the emergence of mass politics in the 1905 revolution (p. 105–125).

 

Herrscher, Helden, Heilige.  –  St. Gallen : UVK, Fachverlag für Wissenschaft und Studium, 2001.   XIV, 781 p.

Pirmasis Viduramžių mitų tomas skirtas valdovams, didvyriams, šventiesiems. Visose kultūrose jie yra pagrindiniai dinastijų ar tautų identiškumo simboliai, vienijanti jėga. Juos visus sieja ilgalaikis jų žygių atminimas bei jų vardų atsikartojimas aktualiuose dabarties kontekstuose. Tipinis idealaus valdovo pavyzdys yra Karolis Didysis, mitologizuotas dar Viduramžiais ir sutinkamas kaip simbolinė figūra dabartiniame mene bei literatūroje.

 

Dämonen, Monster, Fabelwesen. – St. Gallen : UVK, Fachverlag für Wissenschaft und Studium, 1999.   696 p.

Įvairių šalių mokslininkai antrajame Viduramžių mitų tome aprašo pabaisas, demonus, milžinus, drakonus ir kitas mitines būtybes, sutinkamas senuosiuose kelionių, gamtos aprašymuose, epuose, kronikose, žymiųjų katedrų fasaduose. Autoriai apibūdina jų išvaizdą, ypatumus bei jų atliekamas funkcijas.

 

Verführer, Schurken, Magier. – St. Gallen :  UVK, Fachverlag für Wissenschaft und Studium, 2001.   990 p.

Trečiajame Viduramžių mitų tome autoriai supažindina su visokio plauko nenaudėliais: sukčiais, suvedžiotojais, burtininkais. Jie dažniausiai vaizduojami neigiamai, nes nepripažįsta visuomenės priimtų normų ir taisyklių, yra visuomenės priešai, socialiniai autsaideriai. Įvairiais laikais šios asmenybės traktuojamos skirtingai, kartais netgi prieštaringai.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė