Naujos knygos

2011-10-05

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Golther, Wolfgang. Die deutsche Dichtung im Mittelalter : 800 bis 1500. – Wiesbaden : Marix-Verlag, 2005. – 559 p.

Knygos autorius, žymus germanų mitologijos ir vokiečių viduramžių literatūros tyrinėtojas, glaustai apžvelgia vokiečių literatūros raidą, pradedant Karolingų laikais ir baigiant Vėlyvaisiais viduramžiais, ypatingą dėmesį skirdamas XII–XIII a. klestėjimo laikotarpiui. Gausios reikšmingesnių literatūros paminklų interpretacijos padeda geriau suprasti šių kūrinių turinį ir formą.

Kallawaya : Heilkunst in den Anden. – Leipzig : Grassi-Museum für Völkerkunde, [2010]. – 158 p.

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama vienai populiariausių etnologijos tyrinėjimo sričių – unikalioms pasaulio medicininėms sistemoms. Knygos autoriai supažindina su kalavajų – keliaujančių žolininkų iš Andų aukštikalnių – gydymo menu, gyvavusiu dar prieš inkų civilizaciją ir perduodamu iš kartos į kartą. Kalavajų farmakopėja yra viena turtingiausių pasaulyje. 2003 metais kalavajų kultūra buvo įtraukta į UNESCO nematerialaus žmonijos paveldo sąrašą.

Geschichtsentwurf und literarisches Projekt : Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2010. – 341 p.

Šiame straipsnių rinkinyje pateikiami aštuoni išsamūs, nuodugniai pagrįsti mokslo darbai apie romantinę lenkų literatūrą. Autoriai stengiasi kiek kitaip pažvelgti ir naujai suvokti romantinę lenkų literatūrą.

Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert). – Wiesbaden : Harrassowitz, 2011. – 409 p.

Knygoje žymūs Rytų ir Vakarų Europos švietimo istorijos tyrinėtojai pristato savo darbų rezultatus.

XIX a. švietimas universitete, mokykloje, bažnyčioje, šeimoje nagrinėjamas įvairiausiais aspektais. Didžioji dalis darbų liečia tuometinę Rusijos imperiją; tarp jų:

Staliūnas, Darius. Die Russifizierung der Grundschulbildung in Litauen und Belarus nach 1863 (p. 160–170); Zasztowt, Leszek. Illegale Schulen im Wilnaer Lehrbezirk in den 1870er Jahren (p. 193–217); Bendikaitė, Eglė. Jüdisches Erziehungswesen in Litauen und zionistische Bewegung : der steinige Weg zur nationalen Schule (p. 236–256).


Ludwig, Johannes. Boykott, Enteignung, Mord : die „Entjudung“ der deutschen Wirtschaft. – München : Piper, 1992. – 399 p.

Knygos autorius, remdamasis dokumentais ir konkrečiais faktais, pasakoja apie 1933 metais prasidėjusią žydų pašalinimo iš Vokietijos ūkio kampaniją, į kurią ypač aktyviai įsitraukė Drezdeno bankas, tuo metu ne be pagrindo vadinamas SS banku. Masiškai buvo nusavinamos žydų įmonės, firmos, fabrikai. Valstybė sankcionavo galimybę turtėti iš nužudytų arba iš šalies išvarytų žydų konkurentų turto.

 

 

 

   

Anotacijas parengė Rita Novikovienė