Naujos knygos

2011-09-27

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Sakson, Andrzej. Od Kłajpedy do Olsztyna. Wspócześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. – Poznań : Instytut Zachodni, 2011. – 828 p.

Buvusiose Rytų Prūsijos teritorijose – Klaipėdos krašte, Kaliningrado srityje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje – Antrojo pasaulinio karo rezultatai sukėlė demografinius, socialinius, kultūrinius, politinius pokyčius, iš esmės pakeitusius šią erdvę. Studijos autorius, remdamasis nuo 1982 metų Varmijos Mozūrų vaivadijoje, o nuo 1994 metų Klaipėdos krašte ir Kaliningrado srityje atliekamų sociologinių tyrimų medžiaga bei kitais gausiais bibliografiniais šaltiniais, analizuoja šių procesų raidą.

Szurek, Jean-Charles. La Pologne, les Juifs et le communisme. – Paris : Michel Houdiard, 2010. – 261 p.

Knygoje analizuojama lenkų ir žydų santykių istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki šių dienų. Atskleidžiama įtemptų santykių, pasireiškusių įvairiomis formomis, raida: pokario pogromai, suaktyvėjęs antisemitizmas, komunizmo ideologija – veiksniai, slopinę žydų saviraišką. Po 1989 metų pastebimas tam tikras demokratinės Lenkijos žydų bendruomenės gyvenimo ir veiklos pagyvėjimas, konstruktyvesnis istoriografijos požiūris į lenkų ir žydų santykius, taip pat teigiama linkme krypsta valstybinė atminties išsaugojimo politika.

De la différence des sexes : le genre en histoire. – Paris : Larousse, 2010. – 287 p.

Leidinio autoriai, aštuonetas istorikų, analizuojantys, kaip nuo seniausiųjų iki šiuolaikinių visuomenių susikuria ir įsitvirtina lyčių hierarchija, į istoriją žvelgia neįprastu aspektu – per lyčių skirtumus. Nors knygoje pabrėžiama, kad daug talentingų moterų buvo pasmerktos buities rutinai ir išstumtos iš istorinio vyksmo, vis dėlto gilinantis į tam tikrą istorinį periodą jų buvimas gana dažnai pastebimas įvairiose srityse – netgi valdymo struktūrose, nepaisant kai kurių tokios veiklos draudimų.

Guide critique de lʼévolution. – Paris : Belin, 2011. – 571 p.

Šis evoliucijos teorijos vadovas supažindina su naujausių mokslinių atradimų duomenimis apie rūšių kilmę, jų prisitaikymą, natūraliąją atranką. Leidinyje evoliucijos teorija, dar ir šiandien tebekelianti daug aistrų, nepaliaujamai oponentų įnirtingai atakuojama ir kritikuojama, netraktuojama kaip dogma, o pristatoma kaip nuolat kintanti ir pasipildanti nauja faktologine medžiaga. Veikale gausu iliustracijų, schemų, brėžinių.

 

Zucca, Maxime. La migration des oiseaux : comprendre les voyageurs du ciel. – [Bordeaux] : Éditions Sud-Ouest, 2010. – 349 p.

Kasmetinės paukščių kelionės per žemynus ir vandenynus – vienas paslaptingiausių gamtos reiškinių. Remdamasis paskutiniais paukščių migracijos tyrimais, autorius patrauklia forma supažindina, kaip sparnuočiai suranda kelią, nesiklysdami išgyvena tokių ilgų skrydžių metu.

Arnold, Nicholas ; Ovenden, Denys. Le guide herpéto : 228 amphibiens et reptiles dʼEurope. – Paris: Delachaux et Niestlé, 2011. – 290 p.

Šiame informaciniame žinyne aprašomos 228 Europoje gyvenančių roplių ir varliagyvių rūšys, pateikiamos pagrindinės jų charakteristikos: mitybos įpročiai, dauginimosi būdai, elgsenos ir gyvensenos ypatybės. Salamandrų, varlių, rupūžių, driežų, chameleonų, gyvačių ir t. t. aprašymus papildo spalvotos iliustracijos, aiškinamosios schemos, paplitimo žemėlapiai.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė