Naujos knygos

2011-09-19

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Giedroyc, Jerzy. Autobiografia na cztery ręce. Warszawa : Czytelnik, 1996. – 253 p.  

Garsus „Kultūros“ redaktorius, intriguojančia ir patrauklia forma pasakodamas savo autobiografiją, atskleidžia sudėtingą pokario Lenkijos politinę padėtį. Knygoje atspindėti tarpukario užkulisiai, karo įvykiai, gyvenimas tremtyje, darbas „Kultūros“ redakcijoje. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš autoriaus archyvo. Tai antrasis papildytas knygos leidimas.

 

Giedroyc, Jerzy ; Stempowski, Jerzy. Listy, 1946–1969. – Warszawa : Czytelnik, 1998. - Cz. 1–2. 

Dvitomyje surinkta dviejų epochos liudytojų, žymių Lenkijos intelektualų, dirbusių emigracijoje, J. Giedraičio ir J. Stempovskio korespondencija. Laiškai pateikia įdomios informacijos apie laiškų autorius, įvairius lenkų rašytojus, istorinius faktus ir asmenybes.

 

Inflanty w średniowieczu : władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2002. – 146 p.  

Šiame leidinyje pateikiama svarbiausia informacija apie Viduramžių Livoniją. Jame kalbama apie šio valstybinio darinio istoriją, jo specifinę valdymo formą ir kt.

 

Królowie elekcyjni : leksykon biograficzny. Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 278 p.  

Tai biografinis žinynas, parašytas remiantis naujausiais moksliniais tyrimais apie Abiejų Tautų Respublikos valdovų gyvenimą: Henriką Valua, Steponą Batorą, Zigmantą III, Vladislovą IV ir Joną Kazimierą Vaza, Mykolą Kaributą Višniovieckį, Joną III Sobieskį, Augustą II ir Augustą III, Stanislovą Leščinskį ir Stanislovą Augustą Poniatovskį, jų kultūrinę bei politinę veiklą.

 

Pańczakowa, Janina ; Cichoń, Małgorzata. Powstańcy Wielkopolscy w grobach Katyńskich. – Poznań : Stowarzyszenie KATYŃ w Poznaniu, 2010. – 281 p.  

Knygos įvadinėje dalyje autorės nagrinėja Lenkijos istoriją, 1918–1919 m. sukilimo eigą, 1921–1938 m. politinę situaciją, 1939–1940 m. tragediją. Leidinyje išspausdinta beveik 250 1940 m. pavasarį Katynėje nužudytų Lenkijos patriotų biogramų. Dauguma jų – 1918–1919 sukilimo Lenkijoje dalyviai. Leidinys naudingas ne tik istorikams, bet ir asmenims, ieškantiems informacijos apie artimus žmones, gimines ar pažįstamus.

 

Piwowarczyk, Dariusz. Słynni rycerze Europy. Rycerze w służbie dam i dworu. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009. – 537 p.

Knygoje autorius aptaria įžymių Europos riterių gyvenimą tam tikru istoriniu periodu. Tai 10 biografinių esė apie įvairių šalių ir socialinių grupių Europos riterius. Medžiaga dėstoma, pateikiant  politinį ir genealoginį kontekstus.

 

Tazbir, Janusz. Państwo bez stosów : szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009. – 230 p.  

Prof. J. Tazbiras kelia nesenstantį tolerancijos klausimą, kuris, nepaisant laiko, besikeičiančių politinių, socialinių ir ekonominių sąlygų, išlieka aktualus. Autorius traktuoja bet kokią toleranciją kaip vertybę, kurią privalu saugoti. Tai trečiasis knygos leidimas.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė