Naujos knygos

2011-09-05

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Zwischen Himmel und Erde : Klöster und Pfleghöfe in Esslingen. – Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2009. – 373 p.

Viduramžiais Eslingenas garsėjo jame įsikūrusiais elgetaujančių vienuolių ordinais, prieglaudos ir globos namais, špitolėmis. Šioje gausiai iliustruotoje knygoje žymūs istorikai, teologai, menotyrininkai rašo apie elgetaujančių ordinų ūkio etiką, jų pagalbą neturtėliams, o taip pat miesto vienuolynų ir bažnyčių architektūrą, puošybos ypatumus bei archyvus.

 

Nationalheilige Europas. – Weitra : Publication PN°1 Bibliothek der Provinz, [2009]. 191 p.

Knyga supažindina su Europos valstybių dangiškųjų globėjų, tarp jų Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero (1458–1484), gyvenimais, jų ikonografija, atributika ir relikvijomis, atskleidžia tam tikrus politinius užkulisius bei Europos kultūros istorijos aspektus.

 

Strzolka, Rainer. Handbuch der Kulturzerstörung : zehn Gebote, wie man eine funktionierende Kultureinrichtung gegen die Wand fährt oder: wie man aus einer Bibliothek eine Wüstenei macht. – Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2010. 359 p.

Knygos autorius, žinomas publicistas, fotografas, bibliotekininkas, analizuoja ir negailestingai šaiposi iš dabartinės kultūros ir švietimo politikos, o tuo pačiu piktinasi ir sielvartauja dėl visuomenės susitelkimo ir atsakomybės stokos, abejingumo, nes tai prisideda prie kultūros institucijų, o ypač bibliotekų, sunaikinimo.

 

Resch, Andreas. I Santi di Giovanni Paolo II 1982–2004. – Innsbruck : Resch Verlag, 2009. – IX, 484 p.

Knygos autorius, teologijos profesorius iš Austrijos, supažindina skaitytojus su popiežiaus Jono Pauliaus II 1982–2004 metais kanonizuotų šventųjų gyvenimais. Šventųjų gyvenimai papasakoti trumpai, istoriškai objektyviai, atskleista kiekvieno psichologinė individualybė bei dvasinė asmenybė. Knygoje minimi su Vilniumi susiję karmelitas Rapolas Juozapas Kalinauskas (1835–1907) (119–122 p.) ir vienuolė Marija Faustina Kovalska (1905–1938), pagal kurios mistinius regėjimus buvo nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas (219–222 p.).

 

Votum : Museo degli ex voto del Santuario di Madonna dell'Arco. – Napoli : EDI, 2009. 165 p.

Ši gausiai iliustruota knyga pristato neseniai įkurtą garsios Neapolio šventyklos Santuario di Madonna dell’Arco votų muziejų. Čia yra saugoma viena žymiausių ir gausiausių (apie 6000 vienetų) votų, kaip padėkos, įžadų ar prašymo ženklų, kolekcija, leidžianti giliau pažvelgti į šio fenomeno socialinius ir kultūrinius aspektus.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė