Naujos knygos

2011-08-05

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Polonistyka bez granic. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010. – 2 t.

Šiame dviejų tomų veikale publikuojama IV-ojo polonistikos užsienyje kongreso, įvykusio Krokuvoje 2008 m. spalio 9–11 d., medžiaga. Pirmą tomą sudaro dokumentų, susijusių su lenkų literatūra ir kultūra užsienyje, taip pat komparatyvistika bei vertimais, rinkinys. Antrame tome nagrinėjamos lenkų kalbos ir literatūros mokymo užsienyje problemos, lenkų kalbotyra bei sociolingvistika, gramatikos ir kalbos padėtis pasaulyje.

 

Kowalczyk, Elżbieta. Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie 1944–1946. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2010]. – 383 p.

Knygoje pristatoma Lenkų patriotų sąjungos istorija, daugiau dėmesio skiriant jos veiklai pokariu Vilniaus krašte. Šis leidinys tai bandymas atsakyti į klausimą, ar ši sąjunga tikrai tarnavo Vilniaus krašto Lietuvos lenkams, ar vykdė Stalino planus depolonizuoti sovietų valdžios erdvėje atsidūrusias teritorijas, tarpukariu priklausiusias II Lenkijos Respublikai.

 

Ryszka, Czesław. Święty XXI wieku : Jan Paweł II. – Kraków : wydaw. Salwator, 2011. – 308 p. 

Czesławas Ryszka – rašytojas ir politikas, parašęs ne vieną biografinę knygą. Monografijoje autorius pristato popiežių Joną Pauliaų II kaip didžiausią Naujausiųjų laikų moralinį autoritetą, gerbiamą ir mylimą milijonų tikinčiųjų visame pasaulyje. Knygoje parodoma, kaip lenkų kilmės popiežius išvedė tikinčiuosius į trečiąjį tikėjimo tūkstantmetį ir kaip nužymėjo Bažnyčios kelią XXI amžiuje. Biografijoje pagrindiniais bruožais apibūdinamas visas pal. Jono Pauliaus II pontifikavimas.

Lica, Zenon. Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w Polszczyźnie. – Gdańsk : wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 296 p. 

Tai pirma monografija lenkų kalba, aptarianti ir apibūdinanti apie 1 500 vokiškų pavadinimų etimologiją. Pateikti tyrimo rezultati grindžiami XIII–XIX a. rankraštine ir spausdinta medžiaga. 

Sucheni-Grabowska, Anna. Zygmunt August – król polski i wielki książę litewski, 1520–1562. –Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010. – 574 p.

 Ši knyga – vertingas informacijos šaltinis žmonėms, besidomintiems Lenkijos parlamentarizmo ir Renesanso istorija. Studijoje stengiamasi parodyti, kad Žygimantas Augustas, homo politicus, nors gyveno daugiausia valstybės problemomis, bet taip pat buvo ir žmogus, „kuriam gyvenime nebuvo nieko svetima“. Žygimantą Augustą autorė parodo kaip asmenybę, per kurią atsiskleidžia valstybės valdymo strategija, jos politinė kultūra, religinės ir dorovinės visuomenės pažiūros. Knyga skiriama visiems, besidomintiems senosios Lietuvos istorija.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius