Naujos knygos

2011-07-29

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Reynolds, L. D., Wilson, N. G. Scribes and scholars: a guide to the transmission of Greek and Latin literature. – Oxford : Clarendon Press, 1991. – 321 p. 

Šiame veikale aprašoma, kokiais būdais Antikos literatūros paveldas buvo perduodamas vėlesniais amžiais. Autorių dėmesys sutelktas į netrumpą laikotarpį nuo Antikos pabaigos iki knygų spausdinimo pradžios. Leidinyje aptariami knygų perrašymo, gamybos bei prekybos procesai, studijų ir mokslo raida Viduramžiais.

Goodman, Dena. The republic of letters :  a cultural history of the French Enlightenment. – Ithaca ; London : Cornell University Press, 1996. – 338 p.

Šiame gausiai dokumentuotame tyrime siekiama atkurti socialinį ir kultūrinį Apšvietos idėjų sklaidos kontekstą. Atskleidžiama visuomenės intelektualiosios dalies, kultūrinio elito raida nuo XVII a. iki Didžiosios revoliucijos ir jo įvairiopi saitai su kultūriniu ir politiniu epochos gyvenimu. Kvestionuodama tradicines pažiūras šiais klausimais, autorė aprašo Apšvietą kaip socialinį reiškinį, kuriame dalyvavo tiek vyrai, tiek moterys, ir iškelia salonų šeimininkių vaidmenį skleidžiant progresyvias idėjas.

Waquet, Françoise. Latin or the empire of a sign : from the sixteenth to the twentieth centuries. – London ; New York : Verso, 2002. – 346 p.

Knygoje originaliai ir prieinamai apžvelgiama lotynų kalbos istorija nuo XVI iki XX amžiaus. Tai – laikotarpis, per kurį iš esmės pasikeitė lotynų kalbos padėtis, jos prestižas ir kiti svarbūs dalykai. Per penketą amžių lotynų kalba užleido vietą nacionalinėms kalboms daugelyje sričių: politikoje bei valstybės gyvenime, edukacijoje ir kituose kultūros baruose; netgi Katalikų Bažnyčios gyvenime jos vartojimo laukas sumažėjo. Tokios permainos žymėjo ne mažiau svarbius pokyčius Europos kultūros raidoje. Juos autorė taip pat aptaria, pateikdama įdomių įžvalgų dėl lotynų kalbos ir ja kurtos kultūros padėties šiandien ir ateityje.

Ocтромирово Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов : сборник научных статей. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2010. – 416 p.

Šis leidinys skirtas Ostromiro Evangelijos – seniausio išlikusio religinio teksto bažnytine slavų kalba – 950 metų jubiliejui. Jame surinkti straipsniai, parengti remiantis Rusijos nacionalinėje bibliotekoje 2007 m. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Tekstuose nagrinėjami, aptariami ir pristatomi įvairūs Ostromiro Evangelijos ir kitų rankraštinių Evangelijų tyrimų rezultatai.

   

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius