Naujos knygos

2011-07-20

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The book of codes: Understanding the world of hidden messages: an illustrated guide to signs, symbols, ciphers, and secret languages. – Berkeleyd ; Los Angeles : University of California Press, 2009. – 279 p.

Kodų ir šifrų pasaulis yra paslaptingas ir priklauso slaptųjų tarnybų bei karinės žvalgybos sferoms. Jis taip pat susijęs su kiekviena mūsų gyvenimo sritimi: saugo tapatybę, suteikia saugumą, leidžia mums prisijungti prie interneto. Ši iliustruota enciklopedija apžvelgia kodų bei šifrų kūrimo ir šifravimo istoriją visose kultūros ir visuomenės srityse – nuo runų bei hieroglifų iki DNR. Knygoje pateikiamas išsamus kodų sąrašas.

Alley, Michael. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. – New York : Springer, 2003. – 241 p.

Pasitelkus dešimtis šiuolaikinių ir praeities mokslinių pranešimų pavyzdžių, šioje knygoje rašoma, kaip parengti efektingą žodinį pranešimą. Nagrinėjami tiek naują mokslinę informaciją pristatantys pranešimai tiek kalbos, kurių tikslas – įtikinti klausytojus imtis siūlomų veiksmų, pavyzdžiui, patvirtinti projekto finansavimą. Visi šie objektai analizuojami keturiais aspektais: turinio, struktūros, vaizdinių priemonių ir realizavimo. Taip pat aptariama dešimt lemiamų klaidų, sužlugdžiusių daugelį mokslinių pristatymų.

The encyclopedia of weather and climate change: a complete visual guide. – Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 2010. – 512 p.

Puikiai išleistoje, gausiai iliustruotoje (per 3000 spalvotų nuotraukų, žemėlapių, grafikų ir kitų vaizdų) enciklopedijoje surinkta naujausia išsami informacija apie visus oro aspektus visame pasaulyje. Knygoje nagrinėjamos oro formavimosi priežastys ir sąlygos, vandenynų ir vandens ciklų vaidmuo, analizuojami tokie su klimatu susiję reiškiniai, kaip žemynų formavimasis, arealų atsiradimas ir ilgalaikės klimato kaitos pasekmės.

 

Siebert, Lee ;  Simkin, Tom ;  Kimberly, Paul. Volcanoes of the world.  – Washington, D. C. : Smithsonian Institution ; Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2010. – 551 p

Šis mokslinis veikalas teikia naujausią informaciją apie visos Žemės ugnikalnių veiklą per paskutiniuosius 10 000 metų. Knyga grindžiama unikaliais Smithsono instituto Pasaulinės vulkanizmo programos (Smithsonian‘s Global Volcanism Program) duomenimis.

 

The Chicago manual of style. – 16 ed. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2010. – 1026 p.

Šis klasikinis amerikiečių anglų kalbos stiliaus žinynas, pirmą kartą išleistas 1906 m., yra nepamainomas šaltinis visiems, rašantiems anglų kalba. Dabartinis, pataisytas ir papildytas, šešioliktasis leidimas pritaikytas ir leidybos profesionalų darbo reikmėms skaitmeniniame amžiuje. Jame ne tik pateikiamos aiškios ir logiškos anglų kalbos vartojimo rekomendacijos, bet ir gausybė naujos informacijos apie tekstų rašymą ir rengimą elektroninėje erdvėje.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius