Naujos knygos

2011-07-14

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Meier, Esther. Handbuch der Heiligen.Darmstadt :  Primus-Verlag, 2010. – 400 p.

Per amžius keitėsi šventųjų garbinimas bei jų ikonografija. Teologija ir dievobaimingumas, kultūra ir visuomenė formavo ir keitė šventųjų paveikslus. Šis žinynas skirtas, visų pirma, skaitytojui, besidominčiam kultūros istorija bei teologija. Autorius supažindina su 150 šventųjų: kankinių, mistikų, aiškiaregių, atsiskyrėlių, ordinų įkūrėjų, o taip pat – atgailautojų, sielų išganytojų ir misionierių, gyvenimais. Knygoje gausu šventųjų vaizdavimo pavyzdžių, literatūros nuorodų, šventųjų atributikos paaiškinimų, išsamiai aprašoma permaininga šventųjų garbinimo istorija nuo ankstyvosios krikščionybės iki šių dienų.

Darwin, John. Der imperiale Traum : die Globalgeschichte großer Reiche 1400–2000.  – Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2010. 544 p.

Ši knyga – tai pasaulio didžiųjų imperijų, tarp jų – Mongolijos, Kinijos, Japonijos, Osmanų bei Rusijos – suklestėjimo ir žlugimo istorija. XV a. prasidėjo didžiųjų geografinių atradimų laikotarpis ir galingųjų Europos šalių ekspansija. Tačiau tik apie 1880 metus Europa pasiekė ekonominį ir karinį viešpatavimą, kurį po dviejų pasaulinių karų ir vėl prarado. Autorius naujai įvertina visuotinį istorinį Europos vaidmenį nuo 1400 metų iki šių laikų.

Wieprecht, Volker; Skuppin, Robert. Das Lexikon der Rituale : von Abschied bis Zigarette danach. – Berlin : Rowohlt, 2010.   299 p.

Daugybę dalykų kasdien atliekam automatiškai, net nesusimąstydami: atsisveikindami pamojam ranka, pasisveikindami paspaudžiam vienas kitam ranką ar pasibučiuojam. Autoriai tiria mūsų ritualų kilmę, prasmę ir beprasmiškumą, pagrįstai, o tuo pačiu ir linksmai aiškina, kodėl pastaruoju metu pintuvių vakaras švenčiamas vis rečiau, o halloween‘o vakarėliai vis populiarėja, tuo tarpu gimtadienio šventė išlaiko tvirtas pozicijas.

 

 

Vries, Simon Philip de. Jüdische Riten und Symbole.  – Wiesbaden : Marixverlag, 2005. –  375 p.

Knygos autorius, rabinas iš Olandijos, aiškina žydų apeigas, simbolius, maldas, švenčių ir kasdienio gyvenimo papročius, supažindina skaitytojus su judaizmo tikėjimo formomis, ištakomis, su judėjų religinio gyvenimo ypatybėmis.

   

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius