Naujos knygos

2011-06-13

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Bolecki, Włodzimierz. Ptasznik z Wilna : o Józefie Mackiewiczu : zarys monograficzny. – Kraków : Arcana, 2007. – 919 p. 

Česlovas Milošas priskyrė V. Boleckį (Włodzimierz Bolecki) prie talentingiausių XX a. Lenkijos rašytojų emigracijoje. Tai pirmoji istoriko, teoretiko ir literatūros kritiko monografija, išleista Lenkijoje. Knygoje pateikiami Juzefo Mackievičiaus (Józef Mackiewicz) biografijos duomenys, nagrinėjama jo kūryba. Pasak autoriaus, J. Mackievičius – labiausiai „keiktas“ XX a. lenkų rašytojas. Jis „nemylimas“ kaip komunistų, taip ir opozicijos. Tad autorius knygoje bando atskleisti įvairiapusę šio rašytojo asmenybę.

 

Burdowicz-Nowicki, Jacek. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2010. – 767 p. 

Jaunas autorius pateikia caro Petro I politikos koncepciją Lenkijos atžvilgiu ir aprašo jos įgyvendinimo pradžią. Knygoje analizuojami politiniai principai ir metodai, kuriuos Rusija naudojo, norėdama išsaugoti Abiejų Tautų Respublikos pavaldumą XVIII amžiuje. Autorius siekia tai parodyti bendrame politikos su Rusija kontekste.

Miłosz, Czesław. Patriotyzm domu = Namų patriotizmas = Patriotism of home. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. – 271 p. 

2010 spalio 8 d. Lenkijos Respublikos Seimas 2011-uosius metus paskelbė Česlovo Milošo metais. Česlovas Milošas – tiltas, jungiantis Lietuvos ir Lenkijos tautas. Knygoje spausdinami proginiai abiejų valstybių Seimų vadovų raštai, kuriuose pabrėžiama Č. Milošo priklausomybė ir meilė dviems valstybėms ir jų žmonėms. Ši rinktinė – tai esė, pristatanti kultūrinę poeto tėvynę, nušviečianti jo gyvenimą ir kūrybą, jo didžiulę pagarbą net mažiausioms etninėms grupėms, jų tradicijoms, religijai, kalbų įvairovei.

 

Nowak, Andrzej. Polska i trzy Rosje : studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920). – Kraków : Arcana ; Warszawa : Instytut Historii PAN, 2008. – 646 p. 

Andžejus Novakas (Andrzej Nowak) – lenkų istorikas, žurnalistas, sovietologas. Ši jo knyga – tai pirmas Lenkijos-bolševikų karo ir ypač pirmojo jo etapo (1919–1920 m.) politinio pasiruošimo istoriografinis tyrimas. Knygoje tarptautiniame kontekste kruopščiai ir visapusiškai nagrinėjama Rytų politika ir Pilsudskio veiksmai. Monografijoje panaudoti archyviniai ir bibliografiniai dokumentai.

 

Wielkie wojny w Prusach : działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków : praca zbiorowa / pod red. Witolda Gieszczyńskiego i Norberta Kasparka ; [aut.: Sławomir Augusiewicz et al.]. Dąbrówno : Oficyna Retman, 2010. – 325 p.  

Ši knyga – tai kelias mokslines institucijas atstovaujančių istorikų bendro darbo rezultatas. Šiame faktografiniame veikale atskleidžiama karų Prūsijoje istorija. Mokslinių tyrimų rezultatai pateikti ne tik kompetentingai, bet ir spalvingai bei linksmai.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius