Naujos knygos

2011-06-06

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Gemalt mit lebendiger Farbe : illuminierte Prachtpsalterien der Bayerischen Staatsbibliothek vom 11. bis 16. Jahrhundert .Luzern : Quaternio-Verlag, 2011. – 127 p.

Parodos katalogas supažindina su gausiai iliustruotais XI–XVI a. puošniais psalmynais, saugomais Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene, savo fonduose sukaupusioje vieną didžiausių Viduramžių psalmynų rinkinių. Parodoje pristatyti patys vertingiausi eksponatai, tarp jų pirmą kartą pateikta Auksinio Miuncheno psalmyno originalo faksimilė.

 

Bella figura : italienische Buchmalerei in der Bayerischen Staatsbibliothek. – München : Bayerische Staatsbibliothek, 2010. 78 p.

Šiame vokiečių ir italų kalbomis publikuotame leidinyje aprašytos X–XIV a. italų menininkų sukurtos knygų iliustracijos. Gausiai iliustruojamos buvo ne vien sakralinės, bet ir medicinos, teisės, astronomijos, astrologijos knygos.

 

Zavadil, Michaela. Ein trojanischer Federkrieg : die Auseinandersetzungen zwischen Ernst Boetticher und Heinrich Schliemann. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschften, 2009.   490, 56 p.

Smarkūs ginčai tarp Henriko Šlymano (Heinrich Schliemann) ir Ernsto Beticherio (Ernst Boetticher) dėl Trojos kasinėjimų bei kai kurių radinių interpretavimo savo kulminaciją pasiekė 1889 metų Pirmosios Trojos konferencijos metu. Monografijos autorė, remdamasi nepublikuotais Henriko Šlymano laiškais, nušviečia šio konflikto istoriją bei atskleidžia nežinomus Ernesto Beticherio biografinius faktus.

 

 

Osteuropa kartiert. – Wien : Lit Verlag, 2010. – 364, 30 p.

Šis straipsnių rinkinys įrodo, kad žemėlapiai yra puikūs istoriniai šaltiniai, vertingi istorinių tyrimų objektai. Būtent Rytų Europos žemėlapiai leidžia istorikams giliau pažvelgti į unifikavimo bandymus  daugianacionalinėse valstybėse, į pilietybės suteikimo ar į ginčytinų teritorijų klausimus.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius