Naujos knygos

2011-05-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Nowak, Zbigniew. Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem : szkice z dziejów i kultury książki w Prusach Królewskich od XV do XVIII wieku. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2008. 461 p.

Autorius siekia įvairiapusiškai išnagrinėti knygos istoriją ir kultūrą XV–XVIII a. Karališkojoje Prūsijoje. Knygoje apibūdinama spaustuvininkų veikla, Gdanskas pristatomas kaip vienas svarbiausių bibliologijos, knygų leidybos ir jų spausdinimo centrų. Leidinys gausiai iliustruotas, jis užbaigiamas panaudotos literatūros sąrašu ir asmenvardžių rodykle.

 

Stola, Dariusz. Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych, Instytut Pamięci Narodowej, 2010. – 535 p.

Tai pirmoji monografija apie migraciją iš komunistinės Lenkijos ir komunistinių šalių apskritai. Knygoje atskleidžiama migrantų istorija: kas jie buvo, kokių laikėsi pažiūrų. Remiantis Lenkijos Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinio komiteto archyvuose saugomais dokumentais, migrantų atsiminimais ir sociologų tyrinėjimais, veikale nuodugniai pavaizduota migracija: jos eiga ir kryptys, pagrindiniai veiksniai ir pasekmės.

 

Metryka litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego : Księstwo Żmudzkie 1690 r. / oprac. Grzegorz Błaszczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2009. 318 p.

Lietuvos Metrika yra vienas svarbiausių LDK istorijos šaltinių. Tai – kanceliarijos knygos – valstybinis seniausias, pagrindinis LDK archyvas. Šiandien jis saugomas įvairiose buvusios LDK valstybėse. Ši knyga – tai eilinis leidinio tomas, apimantis beveik visą Žemaičių bajorijos gyvenamųjų vietų sąrašą 1690 m., taip pat teikiantis duomenis apie šeimyninius santykius. Knyga - vertingas šaltinis genealoginiams, demografiniams ir socialiniams tyrimams vykdyti.

 

Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724–1768=Buch der Danziger Los- und Kuchenbäckergeselle aus den Jahren 1724–1768–Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop., 2010. – 311 p. 

Dvikalbę knygą parengė ir išleido Zdislavas Kropidlovskis (Zdisław Kropidłowski). Tai viena geriausių Gdanske paskelbtų rankraštinių knygų. Ją sudaro 102 originalaus dydžio lapai, iliustruoti 45 paveikslais bei piešiniais, kurių kiekvienas turi savo spalvą ir simbolį, harmoniją ir nuotaiką. Kiekvienos iliustracijos centre – cecho herbas, dažniausiai prilaikomas dviejų liūtų. Greta pateikiamas transkribuotas ir į lenkų kalbą išverstas tekstas. Iš turimų tekstų atkuriamas kaip kasdienis, taip ir politinis brolijos ir Karališkojo Gdansko gyvenimas. Užrašų tematika žavi savo originalumu ir visapusiškumu. 

 

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010) / Kasprzyk B. [et al.]. Kraków, 2010. – 840 p. 

2007 m. Krokuvos miesto valdžios vadovai iškėlė idėją sudaryti ir išleisti jų miestą valdžiusiųjų sąrašą. Šis didelės apimties ir ypatingos svarbos darbas užtruko daugiau nei trejus metus. Projekte dalyvavo: Jogailaičių universiteto archyvas, Lenkijos MA mokslinė biblioteka, Krokuvos istorijos muziejus, Vroclavo kapitulos archyvas ir Vengrijos Budapešto nacionalinis archyvas. Skaitytojui pateikiama susisteminta informacija.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius