Naujos knygos

2011-05-16

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kasekamp, Andres. A history of the Baltic States. – New York : Palgrave Macmillan, 2010. – 251 p.

Viena iš pirmųjų knygų anglų kalba, kurioje pateikiama Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorijos lyginamoji apžvalga. Andresas Kasekampas, Tartu universiteto Baltijos šalių politikos profesorius, nušviečia Baltijos šalių raidą nuo Kryžiaus karų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki nūdienos, ypatingą dėmesį skirdamas audringajam XX a. Jis nagrinėja, kaip Baltijos valstybės atgavo nepriklausomybę ir tapo Europos sąjungos narėmis. 

 

Statiev, Alexander. The Soviet counterinsurgency in the Western borderlands. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 368 p.

Naudodamasis Rusijos archyvų medžiaga, autorius išsamiai nagrinėja Sovietų valdžios vykdytą kovą prieš rezistenciją Sovietų okupacijoje buvusioje Rytų Lenkijoje ir Baltijos šalyse pokario metais. Jis aptaria rezistencijos slopinimą remiančią Sovietų ideologinę doktriną bei priemones šiai doktrinai įgyvendinti:  žemės ūkio reformas, deportacijas, amnestijas,  informatorių tinklus, slaptąsias operacijas ir vietinę miliciją. 

 

Images of the other in ethnic caricatures of Central and Eastern Europe. – Warszawa : Institute of Archaeology and Ethnology PAS, 2010. – 395 p.

Šioje knygoje svarstomi įvairūs  kitataučių įvaizdžio Centrinės ir Rytų Europos karikatūrose klausimai. Aptariama pati svetimumo koncepcija bei konkrečių tautų nuomonė apie kitas konkrečias tautas. Atskirame skyriuje nušviečiama, kaip lenkai ir lietuviai vaizdavo vieni kitus karikatūrose nuo XX amžiaus pradžios. 

 

Headrick, Daniel R. Power over peoples: technology, environments, and Western imperialism, 1400 to the present. – Princeton, Oxford : Princeton University Press, 2010. – 400 p.

Ši knyga – sintetinė technologinių inovacijų vaidmens ir galimybių ribos istorija Vakarų civilizacijoje, ypač jos karinės įtakos aspektu. Ginklai ir karybos metodai, sėkmingai panaudoti ispanams užkariaujant Meksikos ir Peru teritorijas, nebuvo efektyvūs Čilėje ir Afrikoje, o Amerikos oro pajėgų galia neatnešė sėkmės Irake ir Afganistane. Autorius atskleidžia, kaip  pažangesnės technologijos padeda visuomenei užvaldyti gamtą ir kitas visuomenes veikiant tam tikriems socialiniams ir aplinkos veiksniams. 

Murray, Stuart A. P. The library. An illustrated history. – Chicago: Skyhorse Publishing, American Library Association, 2009. – 310 p.

Ši knyga atskleidžia audringą pasaulio bibliotekų istoriją: tūkstantmečiais bibliotekos buvo statomos, naikinamos, atrandamos, išgrobstomos, puoselėjamos. Knygoje gausu nuostabių iliustracijų, įdomių citatų ir įspūdingų bibliotekų aprašymų.

Avrin, Leila. Scibes, script and books: The book arts from Antiquity to Renaissance. – Chicago, London: American Library Association, The British Library, 2010. – 356 p.

Rankraštinių knygų ir inkunabulų istorijos apžvalgoje autorė atskleidžia skirtingų šriftų ir iliuminacijos stilių raidą bei technologinius procesus, susietus su popieriaus gamyba ir knygų įrišimu.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius