Naujos knygos

2011-05-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Teczki Giedroycia. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Paryż : Instytut Literacki, 2010. 352 p. 

Knyga skirta Jurgio Giedraičio (1906–2000) 10-ųjų mirties metinių sukakčiai. Pirmą kartą surinktos J. Giedraičio – redaktoriaus pastabos, nuo 1994 m. spausdintos žurnale „Kultura“. J. Giedraitis buvo šio žurnalo 637 numerių leidėjas.

 

Bujak, Adam. Nekropolie królów i książąt polskich. Warszawa : „Sport i Turystyka“, 1988.   [245] p. 

Tai Lenkijos karalių ir kunigaikščių laidojimo vietų, sarkofagų, o taip pat bažnyčių ir jų apylinkių 258 nuotraukų albumas su išsamiu įžanginiu žodžiu. Jame nagrinėjama Piastų, Jogailaičių, Vazų giminių ir jų atstovų palaidojimo istorija.

 

Tomaszewski, Longin. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, 1939–1945. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010. 723 p.  

Fundamentalus veikalas apie Vilnių ir Vilniaus kraštą Antrojo pasaulinio karo metais. Jame aprašomas kasdienis miesto gyvenimas, šios teritorijos socialiniai-politiniai ir etniniai santykiai. Knygoje skelbiami iki šiol nenagrinėti archyviniai šaltiniai, o taip pat Armijos Krajovos dalyvių biogramos, jų veiklos dokumentai ir kalendorius.

 

Solidarność – Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa = Sąjūdis – Solidarność: strateginės partnerystės pradžia. Warszawa : DiG, 2010. 192 p.  

Tai konferencijos – apskrito stalo „Sąjūdis-Solidarność: strateginės partnerystės pradžia“, įvykusios 2008 m. rugsėjo 5 d. Karalių rūmuose Varšuvoje, medžiaga. Knyga sudaryta pagal šios konferencijos dalyvių pranešimus (stenogramas).

 

Golińczak, Marek. Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976–1989. Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2009. 307 p. 

Knygoje autorius nagrinėja Lenkijai visais laikais aktualią temą – Rusijos-Lenkijos santykius, atsispindinčius įvairiose politinėse pažiūrose. Taip pat aprašomi ir kitų Rusijos engtų šalių (tarp jų ir Lietuvos) likimai.

 

Łossowski, Piotr. Ultimatum polskie do Litwy 17 marca 1938 roku: studium z  dziejów dyplomacji. ­– Warszawa : Trio, 2010. – 171 p. 

Knygoje autorius nagrinėja svarbų Lietuvos-Lenkijos diplomatinių santykių epizodą – pasienio incidentą ir su tuo susijusią diplomatinę notą Lietuvai bei Lietuvos diplomatinio korpuso reakciją į ją.

 

Dąbrowski, Przemysław. Narodowa demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego : studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.388 p.  

Autorius knygoje išsamiai nušviečia tautinės demokratijos gimimą, jos socialinės-politinės minties buvusioje LDK teritorijoje raidos etapus. Knyga iliustruota nuotraukomis iš Lenkijos nacionalinės bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekų archyvų.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius