Naujos knygos

2011-04-26

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The encyclopedia of the medieval chronicle. – Leiden, Boston: Brill, 2010. – Vol. 1, 2. – 1748 p.

Metraščiai – tai viduramžių istorijos knygos, svarbios ne tik kaip jose aprašomos istorijos šaltinis, bet ir kaip jų autorių pasaulėžiūros liudijimas.  Šis dvitomis žinynas, kurio išleidimas inspiruotas 1999 m. įsteigtos Viduramžių metraščių draugijos, pristato naujausius įvairių mokslo sričių bei tradicijų tyrinėjimus viduramžių metraščių klausimais. 2564 įrašai ir 65 iliustracijos aprašo net per 1200 metų sukurtus metraščius iš Europos, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų lotynų, anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, danų, hebrajų, arabų, graikų, bažnytine slavų ir kt. kalbomis.  Apžvalginiai straipsniai supažindina skaitytoją su žanrais ir istoriografinėmis tradicijomis, o teminiai įrašai aptaria specifinius metraščių bruožus, taip pat ir bendresnius klausimus, pavyzdžiui, autorystę bei meno istorijos problemas.  Leidinys ypač įdomus istorikams, menotyrininkams ir literatūrologams.

 

Willes, Margaret. Reading matters:  five centuries of  discovering books. – New Haven, London: Yale University Press, 2008. – 295 p.

Knygų leidybos profesionalė Margaret Willes savo išsamiais tyrinėjimais paremtoje, įdomiai parašytoje knygoje atskleidžia  knygų pirkimo, pardavimo, kolekcionavimo ir skaitymo istoriją anglakalbiame pasaulyje nuo XVI amžiaus iki nūdienos.

 

Koselleck, Reinhart. The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts. – Stanford: Stanford University Press. – 363 p.

Reinhardas Koselleckas – vienas iš svarbiausių paskutiniųjų dešimtmečių istorijos ir istoriografijos teoretikų.  Šiame esė rinkinyje  pateikiama Kosellecko istorijos koncepcija.

 

 Alley, Michael. The craft of scientific writing. – New York: Springer, 1996. – 282 p.

Taikomosios fizikos specialistas ir rašytojas Michaelas Alley‘as  parodo profesionaliems mokslininkams ir studentams, kaip  aiškiai ir suprantamai  perteikti savo mintis tekste ir duoda patarimus dėl  visų rašymo proceso stadijų.  Remdamasis  gausybe pavyzdžių iš  įvairių mokslo sričių tekstų, autorius  demonstruoja skirtumą tarp gero ir blogo mokslinio rašymo.

 

Academic library research: perspectives and current trends. – Chicago: Association of colleges and research libraries, 2008. – 315 p.

Šioje knygoje aptariama  sparčių informacinių technologijų ir tinklo sistemų, o ypač interneto, plėtros  didžiulė įtaka akademinių bibliotekų darbui. Nušviečiamas informacinių paslaugų teikimas,  informacinis raštingumas, komplektavimas, žinių vadyba,  bibliotekų veiklos kokybės matavimo metodas LibQual+ ir kt.  

 

Neiman, Susan.  Evil in modern thought: an alternative history of philosophy. – Princeton, Oxford. Princeton Univercity Press, 2002. – 358 p.

Filosofijos profesorė Susan Neiman  savo knygoje primena, kad blogio egzistavimas  Vakarų intelektualinėje istorijoje yra likęs teologine ir intelektualine dilema. Tai yra  vienas svarbiausių šiuolaikinės filosofijos klausimų.  Knygoje apžvelgiama, kaip filosofai ir rašytojai: Leibnizas, Arendtas, Pope‘as, Sade‘as ir kt., siekė duoti savąjį blogio paaiškinimą ir išskiria dvi skirtingas blogio suvokimo tendencijas:  viena jų teigia, kad mes privalą  stengtis suprasti moralinį blogį, o kita tai neigia.

   

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius