Naujos knygos

2011-03-22

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Asbridge, Thomas. Die Kreuzzüge. – Stuttgart : Klett-Cotta, 2010. – 807 p.

Pirmą kartą kryžiaus žygiai į Šventąją žemę pavaizduoti tiek krikščionių, tiek musulmonų akimis. Autorius visapusiškai traktuoja politines ir religines kryžiaus žygių priežastis bei motyvus, jo puikus daugelio kalbų mokėjimas leidžia išsamiai panaudoti ir arabų šaltinius. Ši knyga  naujai nušviečia ne tik praeitį, bet ir daugelį šių dienų problemų.

 

Wedel, Gudrun. Autobiographien von Frauen : ein Lexikon. – Köln : Böhlau, 2010. – 1286 p.

Šiame išsamiame leidinyje pirmą kartą pateikiamos nuodugniai aprašytos vokiškai kalbančių regionų (Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir Baltijos šalių) moterų, gimusių 1800–1900 m. laikotarpiu, publikuotos autobiografijos. Tai puikus mokslinių tyrimų šaltinis.

 

Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. – Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2008. – 848 p.

Iki šiol į knygų deginimą 1933 m. Vokietijoje buvo dažniausiai žiūrima kaip į trumpalaikę studentų organizuotą akciją, kuriai pritarė nacistai politikai ir kurią palaikė dauguma Vokietijos gyventojų. Remiantis naujausiais dokumentų tyrimais, šis fenomenas knygoje atskleidžiamas giliau, detaliau, nurodomos 93 Vokietijos vietos, kuriose nuo 1933 metų kovo iki spalio mėnesio liepsnojo knygų laužai.

Verfemt und Verboten : Vorgeschichte und Folgen der Bücherverbrennungen 1933. – Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2010. – 467 p.

Knygoje spausdinami įvairių mokslininkų darbai, tiek istoriniame, tiek literatūrologiniame kontekste nagrinėjantys knygų deginimą nacistinėje Vokietijoje.

Januszewska-Jurkiewicz, Joanna. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – 710 p.

Knygoje nagrinėjama sudėtinga tautinių santykių raida prieškario Vilnijoje, įvairių kalbų, kultūrų ir tikėjimų margaspalvis pasaulis, lietuvių, lenkų, baltarusių, žydų bendruomenės istorijos verpetuose. Rengdama šį darbą autorė pasinaudojo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose saugomais dokumentais.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius