Naujos knygos

2011-03-08

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Раскин А. Россия, или Четвертый вопрос философии. – Минск: Экономпресс, 2010.

Autorius surinko ir išanalizavo visus Rusijos filosofijos „atsakymus“, gautus į pagrindinius pasaulio filosofinių sistemų klausimus.

Грицкевич А.П. Западный фронт РСФСР, 19181920: борьба между Россией и Польшей за Белоруссию. – Минск: Харвест, 2010.

Knygoje autorius detaliai aprašo 1919–1920 m. sovietų-lenkų karo įvykius. Veikale pirmą kartą buvo panaudoti Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkų istoriniai tyrinėjimai.

Праблемы iнтэграцыi i iнкарпарацыi у развiццi Цэнтральнай i Усходняй Еуропы у перыяд ранняга Новага Часу: матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi, прысвечанай 440-годдзю Люблiнскай унii. – Мiнск: «БIП-С ПЛЮС», 2010.

Tarptautinė mokslinė konferencija buvo skirta vienam lemtingiausių senosios Lietuvos valstybės istorijos įvykiui – Liublino unijai, sujungusiai Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Lenkijos Karalystę į konfederacinę abiejų tautų Respubliką. Konferencija, kurioje dalyvavo mokslininkai iš Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Didžiosios Britanijos, buvo surengta minint 440-ųjų metų unijos sukaktį.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius