Naujos knygos

2011-02-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Maroszek, Józef; Leończuk, Jan. Wielka Księga Tradycji Kulinarnych Puszczy Knyszyńskiej. – Supraśl : Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, 2011. 

Palenkė šimtmečius buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dalimi. Tai padarė didžiulę įtaką šio regiono buities ir kultūros tradicijoms.  Būtent tai pabrėžiama šioje knygoje,  nagrinėjant šio regiono kulinarines tradicijas.  Aptariama lietuvių, totorių ir žydų virtuvės įtaka Palenkės kulinarijai, pateikiami originalūs patiekalų receptai.

 

Migawki z przeszłości : Opowieści świadków historii. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010.

Varšuvos sukilimas ir Gdansko streikas, studentų demonstracijos ir taikios buitinės scenos – XX amžiaus Lenkijos istorija nuotraukose.

 

Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.

Šiame straipsnių rinkinyje kuriamas Vidurio ir Rytų Europos miestų socialinis ir kultūros portretas, nagrinėjami įvairūs miestų gyvenimo aspektai. Du straipsniai skirti Vilniui: Mindaugo Briedžio „Phenomenologist‘s promenade from Athens to Vilnius“ (p. 153–158) ir Basios Nikiforovos „Religious landscape of Vilnius: a phenomenological glance“ (p. 159–167).

 

Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokól kultur śródziemnomorskich.

T. 1 : Literatura i słowo. –  Białystok: Trans Humana, 2009.
T. 2 : Historia, język, kultura. –  Białystok: Trans Humana, 2010.

Šis veikalas tęsia Balstogės universitete vykdomo slavų tautų krikščionybės paveldo tyrinėjimų projektą.  Dvitomyje nagrinėjama Viduržiemio kultūrų įtaka slavų dvasiniam paveldui, ypatingas dėmesys skiriamas literatūrologijos problemoms.

Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Ogólnopolskiej konferenji naukowej, Białystok, 23–26 października 1997 r.

T. 1. – Białystok: Instytut filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1999.
T. 2. – Białystok : Instytut filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.

Šis dvitomis leidinys priklauso Balstogės universiteto leidžiamai serijai „Juodasis romantizmas“ („Czarny romantizm“). Jame aptariama Fausto problematika lenkų romantinėje literatūroje.

     

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius