Naujos knygos

 2011-01-12

Atkreipiame dėmesį į šias naujas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Crystal, David. Evolving English: One language, many voices. – London: The British Library, 2010.

Remdamasis 150 tekstų iš Britų bibliotekos fondų, žinomas anglų kalbos istorikas Davidas Crystalas aprašo anglų kalbos raidą nuo runų užrašų senąja anglų kalba iki įvairių šiuolaikinės kalbos stilių.

Parker, D. C. Codex Sinaiticus: The story of the World‘s Oldest Bible. – London: The British Library, 2010.

Knygoje aptariamas seniausias išlikęs pilno Naujojo Testamento teksto egzempliorius, parašytas senąja graikų kalba IV a. ir iki XIX a. vidurio saugotas Šv. Kotrynos vienuolyne ant Sinajaus kalno. Pastaruoju metu šio rankraščio dalys saugomos dar Londone, Leipcige ir Sankt Peterburge.

Hiatt, Alfred. The making of medieval forgeries: False documents in fifteenth-century England. – London: The British Library, 2004.

Senosios literatūros istorikas Alfredas Hiattas nagrinėja įvairius dokumentų klastojimo aspektus Viduramžių visuomenėje. Jis aprašo labiau žinomus dokumentų klastojimo atvejus, kai kuriuos jų traktuodamas kaip bandymus perrašyti istoriją.

 

Sacred. Books of the three faiths: Judaism, Christianity, Islam. – London: The British Library, 2007.

Nušviečiamas fundamentinis šventųjų tekstų vaidmuo islamo, judaizmo ir krikščionybės religijose. Knyga gausiai iliustruota šventųjų tekstų, sakralinių objektų nuotraukomis iš Britų bibliotekos fondų ir kitų kolekcijų.

 

 Wood, Frances, Barnard, Mark. The Diamond Sutra. – London: The British Library. 2010.

Deimantinė Sutra – pirmoji išlikusi spausdinta knyga, išleista Kinijoje dar 868 m., t. y. 600 metais anksčiau už Gutenbergo Bibliją. Šiuo metu ji saugoma Britų bibliotekoje. Žinomos sinologės Frances Wood ir restauratoriaus Marko Barnardo knygoje pateikiama visõs Sutros reprodukcija, aptariama jos istorija ir restauravimo būdai.

Nishimura, Margot McIlwain. Images in the margins. – London: The British Library. 2010.

Prabangiai iliustruota knyga iš serijos Medieval Imagination („Viduramžių vaizduotė“). Joje aptariamas įvairus ir turtingas Europos rankraščių paraštėse esančių iliuminacijų palikimas. Originalūs ir dažnai nepagarbūs paveikslėliai, vaizduojantys kasdienes realijas bei fantastiškas būtybes, lyginami su šiuolaikinių laikraščių karikatūromis.

Anotacijas parengė Komplektavimo skyrius