Naujos knygos

2013-11-11

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

 

Andrews, Tamra. Dictionary of nature myths : legends of the earth, sea and sky. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 284 p.

Autorė pateikia viso pasaulio kultūrų istorijas, kuriose supažindina su dievais ir deivėmis, valdančiais įvairiausias gamtos jėgas. Šiame leidinyje sukaupta informacija iš įvairių mokslo sričių: archeologijos, antropologijos, religijos, astronomijos, meteorologijos ir geologijos.

 

The Oxford companion to jazz. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 852 p.

Kompozitorius, muzikantas, džiazo istorikas, įrašų ir radijo prodiuseris Bilas Kiršneris (Kirchner) sudarė straipsnių rinkinį, kuriame įvairūs muzikos specialistai ir rašytojai nagrinėja džiazo evoliuciją Afrikoje ir Europoje nuo ištakų iki šių dienų. Knyga gausiai iliustruota įžymių muzikantų nuotraukomis.

 

 

Cain, Louis P. The children of Eve : population and well-being in history. – The Atrium : Wiley-Blackwell, 2012. – 391 p.

Knygoje nagrinėjami istoriniai, ekonominiai bei demografiniai žmonijos pokyčiai pasaulio istorijoje. Statistiniai duomenys apie žmonių gimstamumą, mirštamumą, sveikatą, gerbūvį, šeimos instituciją, emigraciją ir t. t. iliustruojami grafikais bei lentelėmis.

 

 

Hombs, Mary Ellen. Modern homelessness : a reference handbook. – Santa Barbara : ABC-CLIO, 2011. – 289 p.

Autorė tyrinėja aktualią benamystės problemą, kuri reikalauja naujų sprendimų. Ši problema, kaip ir pasaulinė ekonominė krizė, tapo geriau suprantama tyrimų ir naujų duomenų dėka. Bendradarbiaujant JAV, Kanados, Anglijos ir Australijos vyriausybėms benamystės klausimo sprendimas įgavo naują pagreitį. 

 

 

Korres, George M. Handbook of innovation economics. – New York : NOVA, 2012. – 299 p.

Šioje knygoje autorius teigia, kad vystymasis yra suprantamas kaip ekonominės transformacijos procesas, kurį lemia inovacijų įdiegimas. Technologijų pažanga gali sumažinti išlaidas, gerinti kokybę, padėti kurti naujus produktus ir pasiekti naujas rinkas. 

 

 

Gabilliet, Jean-Paul. Of comics and men : a cultural history of American comic books. – Jackson : University Press of Mississippi, 2010. – 390 p.

Knygoje apžvelgiama JAV ir Kanados XIX ir XX amžių kultūros istorija. Ypatingas dėmesys skiriamas populiariai kultūrai, ypač komiksų knygų istorijai ir estetikai. Komiksų „gyvenimas“ nesibaigia knygose. Jie tampa meniniais kino filmais ar animacija. Pasaulis, virstantis „medija“, daro komiksams paslaugą: leidžia jiems ir toliau gyvuoti kaip populiariam laisvalaikio literatūros žanrui.

 

 

Wetzel, Richard D. The globalization of music in history. – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2012. – 197 p.

Leidinyje nagrinėjami muzikos žanrai, formos ir stiliai geografiniuose, chronologiniuose bei kultūriniuose kontekstuose. Žmonių migracijos dėka visame pasaulyje atsirado nauji muzikos stiliai, keitėsi santykiai tarp rasių, kultūrų bei tautų. Tai turėtų sudominti muzikologus, istorikus ir etnologus. 

 


The Oxford handbook of the early modern sermon. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 608 p.

Visai neseniai mokslininkai susidomėjo ankstyvųjų moderniųjų laikų pamokslu, kuris buvo labai svarbus religiniame, kultūriniame bei politiniame XVI–XVIII amžiaus Britanijos gyvenime. Knygoje nagrinėjama pamokslo kompozicija, pateikimas bei suvokimas, pasakojama apie pamokslų reikšmę Škotijoje, Airijoje, Velse ir Anglijoje 1500–1720 metais.

 


The Oxford handbook of the history of medicine. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 672 p.

Pastaruoju metu pasaulyje tyrinėjama turtinga ir brandi medicinos istorija. Šiame vadove pateikiamos įvairių pasaulio šalių mokslininkų diskusijos įvairiomis medicinos istorijos temomis ir siūlomos naujos mokslinės veiklos kryptys.

 

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė