Naujos knygos

2013-10-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Gustav Klimt 150 Jahre : [erscheint anlässlich der Jubiläumsausstellung „150 Jahre Gustav Klimt“ Belvedere, Wien 13. Juli 2012 bis 6. Jänner 2013]. – Wien : Belvedere, 2012. – 359 p.

Jubiliejinės austrų dailininko Gustavo Klimto (Gustav Klimt, 1862–1918) darbų parodos, skirtos dailininko 150-osioms gimimo metinėms, katalogas pristato turtingiausią G. Klimto paveikslų kolekciją, saugomą Vienos Belvederio rūmuose. Albume detaliai aprašomi paveikslai, pateikiami įvairūs palyginimo pavyzdžiai, analizuojami atskiri kūrybos etapai ir recepcija, pabrėžiant nuolat augantį publikos susidomėjimą šio vieno iš žymiausių Vienos secesijos atstovų darbais. Leidinyje taip pat spausdinami dar niekur nepublikuoti G. Klimto meilės laiškai Emilijai Fliogei (Emilie Flöge).

 

Antitrinitarische Streitigkeiten : die tritheistische Phase (1560–1568). – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. – IX, 622 p.

Leidinyje apžvelgiamas 1560–1568 m. triteistinis periodas Vidurio bei Rytų Europoje, kur suvešėjusios antitrinitorinės idėjos sukėlė diskusijas, įgijusias europinę dimensiją. Knygoje pristatomi Petro Gonezijaus (Petrus Genesius, apie 1530–1573) bei Valentino Džentilės (Valentino Gentile, apie 1520–1566) raštai, Andriaus Volano (Andreas Volanus, 1530–1610), Jokūbo Šeko (Jakob Schegk, 1511–1587), Jokūbo Andrejės (Jakob Andreae, 1528–1590), Pranciškaus Lismaninio (Francesco Lismanini, 1504–1566) ir kitų autorių religinės polemikos su antitrinitoriais raštai. Šaltinių įvadai supažindina su istoriniu kontekstu bei autoriumi, juose pateikiama veikalo turinio santrauka.

 

Andrea Pozzo (1642–1709) : der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. 218 p.

Leidinys skirtas žymaus italų menininko, architekto, traktato „Perspectiva pictorum et architectorum“ autoriaus Andrea Pozzo (1642–1709) 300-osioms mirties metinėms. Įvairių šalių mokslininkų straipsniuose aptariama daugelis temų: A. Pozzo ir jo jėzuitiškas identiškumas, A. Pozzo anamorfozės ir optikos supratimas, lubų freskos, paveikslų konstrukcijos, perspektyva, iliuzinė tapyba, teatrališkumo efektas, o taip pat A. Pozzo kūrybos recepcija.

 

Freimaurerische Kunst-Kunst der Freimaurerei. – Innsbruck : Studine- Verlag, 2005. – 218 p.

Mokslinių straipsnių rinkinio tema – menas ir masonai. Autoriai apžvelgia masonų simbolius ir ritualus ikonografijoje, literatūroje, muzikoje bei parkų architektūroje, pabrėžia jų įtaką menui ir kultūrai, parodo neginčijamą svarbą Europos dvasiniam gyvenimui.

 

Zwischen historischem Jesus und dogmatischem Christus : zum Stand der Christologie im 21. Jahrhundert.Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. VIII, 415 p.

Straipsniuose aptariamos kristologinių tyrinėjimų problemos bei kristologijos padėtis XXI amžiuje. Bandymai rekonstruoti Jėzaus gyvenimą dar labiau išryškino skirtumus tarp istorinio Jėzaus ir dogmatinio Kristaus bei sąlygojo daugybės skirtingų Jėzaus paveikslų atsiradimą. Autoriai bando įžvelgti perspektyvas tolimesniems konstruktyviems debatams tęsti tarp istorinių tyrinėjimų ir dogmatinės rekonstrukcijos šalininkų. 

 

Kami ways in nationals territory : Shinto studies in prewar Japan and the West. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. X, 277 p.

Žymūs japonų dvasinės kultūros ekspertai iš Japonijos, Europos ir JAV analizuoja šinto religiją, pabrėžia jos glaudžias sąsajas su japonų vertybių sistema ir mąstymo būdu, dažnai charakterizuoja ją kaip nacionalistinę politinę ideologiją, nagrinėja kitų šalių nacionalistinių idėjų (ypač Vokietijos nacionalsocializmo) įtaką šinto koncepcijai, parodo japoniško nacionalizmo ideologinių aplinkybių formavimąsi. 

 

Neugebauer, Manfred. Große illustrierte Geschichte von Ostpreußen. – Wolfenbüttel : Melchior Verlag, 2008. 280 p.

Gausiai iliustruotoje knygoje pateikta Rytų Prūsijos istorija nuo jos atsiradimo iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Autorius glaustai pasakoja žymiausių šio krašto miestų istoriją, supažindina su išskirtinėmis asmenybėmis bei jų politinio palikimo pėdsakais, akcentuoja svarbiausius istorinius įvykius. Knygos tekstą papildo žemėlapiai, piešiniai, istorinės nuotraukos.

 

Siebertz, Roman. Preise, Löhne und Lebensstandard im safavidischen Iran : eine Untersuchung zu den Rechnungsbüchern Wollebrand Geleynssen de Jonghs (1641–1643). – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. – 143 p.

Safavidų dinastijos valdymo laikotarpis (1501–1722) yra laikomas vienu iš labiausiai ištirtų Irano istorijos laikotarpių. Tačiau tyrinėjimai daugiausia yra nukreipti į Safavidų valstybės politinę istoriją ir makroekonomiką, tuo tarpu šalies socialinė istorija yra tik iš dalies ištirta. Knygos autorius analizuoja to meto buhalterines knygas. Detalūs kainų, darbo užmokesčio, einamųjų išlaidų tyrinėjimai leidžia atkurti kasdienį kaimo ir miestų žmonių gyvenimą, giliau pažvelgti į šalies materialinę kultūrą bei socialinę aplinką.

 

Laanemets, Mari. Zwischen westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde : inoffizielle Kunst in Estland 1969–1978.Berlin : Gebr. Mann Verlag, 2011. – 296 p.

Studijos autorė apžvelgia neoficialųjį 1969–1978 metų laikotarpio Estijos meną, kurį galima būtų apibūdinti kaip kažką tarpinio tarp vakarų modernizmo ir sovietinio avangardo. Jos pateikta Leonardo Lapino (Leonhard Lapin, 1947–), Jurio Okaso (Jüri Okas, 1950–), Sirjės Rungės (Sirje Runge, 1950–) ir kitų Estijos menininkų darbų bei to meto parodų, manifestų ir publikacijų analizė puikiai atkuria ypatingai susiklosčiusias istorines ir politines aplinkybes. Nuolatinės diskusijos apie Rytų Europos meną, jo esmę ir funkcijas knygoje papildytos konkrečiais pavyzdžiais.

 

Byzantine war ideology between Roman imperial concept and Christian religion.Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. – 137 p.

Leidinyje spausdinama tarptautinio simpoziumo, vykusio 2011 m. gegužės 19–21 d. Vienoje, medžiaga, kurioje aptariama ištisus šimtmečius diskusijoms peno teikianti teisingo karo teorija. Straipsniai apima 7–15 a., juose nagrinėjama krikščioniška ir islamiška šventojo karo samprata, vėlyvosios antikos ir viduramžių imperinė ideologija, karo motyvacija. Tyrinėjimai liečia viduramžių ideologinius karo pagrindus, tačiau yra stebėtinai aktualūs ir šiais laikais.

Gajek, Ludwika. Das Breslauer Schauspiel im Spiegel der Tagespresse : das Lobetheater im ersten Jahrfünft der Weimarer Republik (1918–1923).Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. – 286 p.

Knyga skirta Veimaro respublikoje veikusiam žymiausiam Silezijos dramos teatrui, kurio 1918–1923 m. pastatymus lydėjo sąmojingi komentarai ir karšti, nesibaigiantys kritikų kivirčai. Tuometinėje spaudoje buvo plačiai aptarinėjamas teatro meninis profilis, jo direktorių, režisierių, aktorių ir scenografų darbai, analizuojami klasikinių veikalų bei modernūs, naujoviški pastatymai.

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė