Naujos knygos

2013-10-01

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The Cambridge companion to Francis of Assisi. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 305 p.

 

Išsamus vadovas apie vieną spalvingiausių asmenybių viduramžių istorijoje – šventąjį Pranciškų Asyžietį. Knyga skirta studentams ir mokslininkams, studijuojantiems ne tik bažnyčios istoriją, bet socialinę bei intelektinę viduramžių istoriją. Knygoje nagrinėjamas Pranciškaus Asyžiečio gyvenimas ir darbai, apaštalo įtaka pasekėjams ištisus šimtmečius po jo mirties.

 

 

 

 

Chronicling history : chroniclers and historians in medieval and Renaissance Italy. – University Park : The Pensylvannia State University Press, 2007. – 332 p.

 

Knygoje pateikiama vienuolika studijų apie vėlyvųjų viduramžių ir renesanso laikotarpio kronikas bei istorinius rašinius. Visiems įprasta, kad jų autoriai būdavo vienuoliai arba dvasininkai, bet renesanso laikotarpio Italijoje kronikas galėjo rašyti ir pasaulietiški asmenys – juristai ar notarai, galėję dalyvauti politinių institucijų ir visuomenės diskusijose.

 

 

 

 

Climate crises in human history. – Philadelphia : American Philosophical Society, 2010. – 216 p.

 

Straipsniuose pateikta Pensilvanijos universiteto Archeologijos ir antropologijos muziejuje vykusios konferencijos medžiaga. Autoriai, remdamiesi archeologiniais ir geologiniais duomenimis, nagrinėja klimato kaitą žmonijos istorijoje. Knygoje gausu nuotraukų, žemėlapių ir diagramų.

 

 

 

 

Eisenstein, Elizabeth L. The printing revolution in early Modern Europe. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 384 p.

 

Autorė pasakoja apie XV amžiuje įvykusią revoliuciją, kai buvo išrastas spausdinimo presas, patobulintos technologijos, kurių dėka pasibaigė rankraštinės knygos laikotarpis ir buvo žengtas žingsnis į spausdintos knygos epochą Europoje. Leidinyje diskutuojama, kaip spausdinimo priemonės veikė tris didžiausius kultūros vystymosi laikotarpius: renesansą, reformaciją ir šiuolaikinio mokslo vystymąsi.

 

 

 

 

Jenkins, Simon. A short history of England : the glorious story of a rowdy nation. – New York : Public Affairs, 2011. – 384 p.

 

Autorius trumpai ir vaizdžiai pasakoja Anglijos istoriją nuo 410 m. iki šių dienų. Knygoje išsamiai pateikti faktai ir įvykiai, apžvelgta šalies raida bei įtaka kitoms valstybėms, gausu spalvotų iliustracijų.

 

 

 

 

Sider, Sandra. Handbook to life in Renaissance Europe. – New York : Oxford University Press, 2007. – 382 p.

 

Renesanso meno istorijos dėstytoja pateikia išsamią informaciją besidomintiems Europos Renesanso istorija, religija, architektūra, menu, literatūra ir kalba, muzika, verslais bei mokslu. Kiekvieną skyrių papildo išsami bibliografija, nuotraukos ir žemėlapiai.

 

 

 

 

Foster, Lynn V. Handbook to life in the ancient Maya world. – New York : Oxford University Press, 2005. – 402 p.

 

Nepriklausoma mokslininkė ir rašytoja, remdamasi archeologiniais ir istoriniais šaltiniais, dovanoja ištisus klodus įdomios informacijos visiems, kas domisi majų istorija, archeologija, religija ir kultūra. Knygoje yra chronologinė majų istorijos lentelė ir išsami bibliografija, originalūs majų piešiniai, nuotraukos ir žemėlapiai.

 

 

 

 

Aquilar-Moreno, Manuel. Handbook to life in the Aztec world. – New York : Oxford University Press, 2007. – 439 p.

 

Meno istorijos profesorius supažindina skaitytoją su actekų imperijos paslaptimis, istorija, geografija, maistu, verslu, menu, žaidimais, politine sistema, klasine struktūra, religinėmis praktikomis, prekybiniais ryšiais, rašytiniu palikimu, architektūra ir mokslu. Detalus actekų gyvenimo aprašymas papildytas 165 originaliais piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir lentelėmis.

 

 

 

Documentary culture and the laity in the early Middle Ages. – Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – 389 p.

 

 

Knygoje autoriai nagrinėja pasaulietinių archyvų svarbą, dokumentų saugojimo, kopijavimo ar sunaikinimo priežastis, pasaulietinių dokumentų tvarkymo pasikeitimų ryšį su socialiniais bei ekonominiais pokyčiais ankstyvųjų viduramžių laikotarpyje. 

European prehistory : a survey. – New York : Springer, 2011. – 493 p.

 

Straipsnių rinkinyje aprašomi paleolito, mezolito, neolito, bronzos ir geležies amžių archeologiniai radiniai visoje Europos teritorijoje. Autorių dėmesio centre – Europos geografija, priešistorės chronologija bei archeologijos vystymasis.

 

 

 

 

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė