Naujos knygos

2013-09-23

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kuzborska, Elżbieta. Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie : w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2012. – 311 p. 

Knygoje autorė tarptautinių ir tarpvalstybinių standartų kontekste apžvelgia Lietuvos tautinių mažumų kalbos, kultūros, švietimo teisių apsaugos problemas. Daugiausia dėmesio skiriama gausiausių mažumų – lenkų, rusų, žydų ir kt. padėčiai aptarti. Knygos autorė, Lenkijos ambasados Lietuvoje ekspertė, remiasi situacija, išnagrinėta prof. habil. dr. G. Zajadlo (Jerzy Zajadło). 

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – T. 3 : Miasto Słonim. – 218 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 2).

Slanimas įkurtas X a. pabaigoje, rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 1252 m. Miestas išsiskiria religinės paskirties pastatų gausa. Knygoje pateikti išsamūs aprašymai ir sumaniai parinkta iliustracinė medžiaga supažindina su veikiančiomis, sugriautomis bei į cerkves pertvarkytomis bažnyčiomis ir vienuolynais, jų architektūra, liturginėmis ir kitomis meno vertybėmis. Monografijoje panaudota archyvinė medžiaga iš Lietuvos archyvų bei Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekų rankraštynų.

 

Cywiński, Bohdan. Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. – Warszawa : Trio, 2013. – 678 p.

Knyga skirta Europos tautų ir Rusijos kultūrų sankirtų analizei. Joje pateikiama daug istorinių faktų, atskleidžiamos jų sąsajos, teigiama, kad kultūra gali tapti efektyviu ginklu sudėtingose istorinėse ​​situacijose. Nacionalinių istorijų palyginimas verčia susimąstyti apie kultūros evoliuciją ir jos reikšmę politiškai pavergtų tautų gyvenime.

 

Straszewska, Anna. Kostium historyczny w twórczości Jana Matejki na tle malarstwa XIX wieku. – Warszawa : Liber Pro Arte ; Kraków : Muzeum Narodowe, 2012. – 421 p.

Janas Mateika (Jan Matejko) – Lenkijos dailininkas, žymus savo istorinės tematikos ir bataliniais paveikslais, kostiumo istorijos žinovas. Knygoje nagrinėjamas dailininko palikimas. Autorė pabrėžia jo fenomeną ir ypatingą vietą Lenkijos meno istorijoje. Pagrindinis jos tikslas – per J. Mateikos paveikslų istorinių kostiumų analizę atskleisti XIX a. Europos istorinės dailės ypatumus.

 

Kobiety Kraszewskiego : portret literacki i nie tylko : katalog wystawy. – Romanów : Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, 2012. – 160 p. 

200-ųjų rašytojo Juzefo Ignaco Kraševskio (Józef Ignacy Kraszewski) gimimo metinių proga jo vardo muziejuje Romanove surengta paroda Kraševskio moterys. Pagrindinė jos tema – atskleisti J. I. Kraševskį kaip rašytoją, lenkų istoriką, kritiką, publicistą, o svarbiausia kaip žmogų per moterų suvokimo prizmę. Gražiai iliustruotame ir įvairiais rašytiniais dokumentais papildytame kataloge ekspozicijos rengėjai supažindina su jo šeimos moterimis, atskleidžia privačius ryšius, pabrėžia moterų vaidmenį visuomeniniame, literatūriniame ir teatro gyvenime.

 

Piramidowicz, Dorota. Feniks świata litewskiego : fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609–1656). – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 395 p. 

Knyga skirta Lietuvos pakanclerio Kazimiero Leono Sapiegos ir jo šeimos įvairialypės mecenatystės atskleidimui ir nagrinėjimui. Pagrindinis jos tikslas – atsižvelgiant į kultūrinį ir istorinį kontekstą, atkurti Kazimiero Leono Sapiegos veiklą meno srityje, apibrėžti jo ryšius su menininkais ir tuometiniais meno centrais. Be meno istorijos, pasinaudota istorijos, genealogijos, kultūros, muzikos, literatūros bei Bažnyčios istorijos tyrimais. Knygos autorė naudojosi istoriniais dokumentais ir meno vertybėmis iš įvairių Lenkijos bei Lietuvos institucijų.

 

Lambdin, Thomas Oden. Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 574 p. 

Vadovėlyje spausdinama hebrajų kalbos gramatika ir transkribuotas žodynėlis. Pateikiama paskaitų medžiaga. Knyga naudinga norintiems mokytis hebrajų kalbos.

 

Narkowicz, Liliana. Muzealnicy i kolekcjonerzy : zbiory rodziny Tyszkiewiczów i ich rola w zaborze rosyjskim. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013. – 298 p.

Iš Vilniaus kilusi Liliana Narkovič (Liliana Narkowicz) yra keliolikos knygų apie senųjų Vilniaus ir jos apylinkių aristokratų šeimų istoriją autorė. Ji tyrinėja tarpukario laikotarpio visuomeninį-kultūrinį šių vietovių gyvenimą, muziejų istoriją, kolekcionierių ir bibliofilų biografijas. Didelį dėmesį skiria aristokratų gyvenimo aprašymui, dvarų ir rūmų, pertvarkytų į kitos paskirties objektus, istorijai, juose buvusių bibliotekų ir jų rinkinių likimui. Nauja knyga, kurioje gausu iliustracijų, skirta Tiškevičių giminės sukauptų meninių vertybių ir knygų kolekcijų istorijai. L. Narkovič – aktyvi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos lankytoja, tyrinėjanti joje saugomus dokumentus. Ši knyga – autorės dovana bibliotekai. 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė